Frågor och Svar om Covid-19

Svar på de vanligaste frågorna till ambassaden (både från svenska och andra medborgare).

👉 Vänligen ladda ner svenska UD:s app UD Resklar. Genom den får du uppdateringar med ny information och rekommendationer.
Glöm inte heller att anmäla dig till Svensklistan så att ambassaden får reda på vem som befinner sig i Nordmakedonien.
Vi rekommenderar också att följa reserekommendationerna som publiceras på denna webbsida, där du kan hitta annan relevant information kopplad till Covid-19-viruset. 
 
📍 Uppmanar UD svenska resenärer att resa hem?

Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation och vilka möjligheter som finns att resa hem. UD och ambassaderna bistår bland annat med råd hur enskilda bäst kan lösa ut situationen. Förseningar förekommer och många resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken sätter igång igen. Resebyråerna och flygbolagen har ett ansvar och försöker transportera hem alla som berörs.
 

📍 Kommer UD att evakuera svenska resenärer?

UD uppmanar den enskilde att kontakta sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag för att ordna sin återresa. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen som är och acceptera ovisshet och förseningar. Vid vissa exceptionella tillfällen kan det bli aktuellt att göra en assisterad utresa. Det kan vara så att ett lands myndigheter bestämmer att alla utländska medborgare måste lämna landet. UD försöker bistå med en dialog med flygbolagen om möjligheten att hämta hem svenska resenärer och lokala myndigheter vad gäller restriktioner för resor inom ett land eller utresekrav. I det fall UD bistår med assisterad utresa är även en sådan resa förenat med en kostnad för den enskilda. Därför arbetar UD och ambassaderna för att hjälpa resenärer att se om det finns andra möjligheter att lösa situationen. Vid en assisterad utresa kan UD i nära dialog med flygbolag bidra till att säkerställa att vissa specifika flyglinjer, eller enstaka extra flyg, fortsätter att fungera. På så sätt kan flygbolag erbjuda fler flygbiljetter till kommersiella villkor, än vad som annars hade varit möjligt.

📍 Hur hjälper UD och ambassaderna strandade svenska resenärer konkret?

(se svaret ovan också) I de fall det finns strikta reserestriktioner inom ett land för ambassaden en dialog med landets myndigheter för att underlätta för resenärer ofta tillsammans med andra EU-länder och nordiska länder. I de fall en enskild behöver hjälp för att lösa den ekonomiska situationen bistår UD och ambassaderna för att se vilka möjligheter det finns för personen att själv kunna lösa detta. Exempelvis genom egna medel eller anhöriga. I de fall det är svårt att tillgodogöra sig egna medel finns möjligheter för UD att bistå med banköverföring eller möjlighetför anhöriga att deponera medel via UD. Möjligheten finns också att ansöka om ett ekonomiskt lån men då krävs att alla andra möjligheter ska vara uttömda och det är ett lån som ska betalas tillbaka. Om du befinner dig på resa utomlands, följ lokal nyhetsrapportering för att få uppdaterad information om situationen. Enskilda länder har olika regler och riktlinjer som snabbt kan förändras och det är viktigt att följa dessa. Följ också ambassadernas reseinformation som uppdateras löpande. Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas. Resebyråerna och flygbolagen försöker transportera hem alla som berörs. Det är ett gemensamt ansvar att nu försöka hantera situationer som beror på utbrottet av coronavirus. Resebranschen, försäkringsbolag, utrikesförvaltningen och den enskilde måste alla hjälpas åt. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder. 

📍 Vissa av de nordiska länderna har hämtat hem sina resenärer? Hur samverkar Sverige med sina nordiska grannar?

 Vi för en nära dialog med våra nordiska grannländer i många frågor och på flera nivåer. Fokuset vad gäller hanteringen av Corona är hur vi kan samordna och samarbeta kring konsulära frågor, men även informationsutbyte. Denna dialog rör även möjligheten till assisterade utresor.

📍 Hur fungerar transit i de olika länderna?

En del länder inför begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan komma med kort varsel. Därför är det viktigt att svenskar utomlands noga följer närmaste svenska ambassads reseinformation. Ambassaderna sprider även aktivt information genom pushnotiser i appen UD Resklar.

📍 Frågor om transit inom Norden

Personer bosatta i Sverige ska tillåtas stiga ombord plan till Kastrup och övriga Norden för att därifrån resa vidare direkt till Sverige. Man kan behöva visa att man ska resa vidare t.ex. genom biljett för vidare resa till Sverige eller parkeringsbiljett för egen bil parkerad på flygplatsen. Det finns en överenskommelse inom Norden om att få ”transitera” till Sverige även om gränserna är stängda och det inte är tillåtet att stanna kvar i de andra länderna.

📍Går det fortfarande att resa till Sverige?

För tillfället är Skopjes flygplats, liksom samtliga övriga gränsövergångar, öppen. Det finns dock inget formellt beslut om att förhindra utresa för svenskar från Nordmakedonien. Samtliga svenska medborgare tillåts resa in i Sverige. Om du vill resa hem till Sverige från Nordmakedonien, registrera dig på Svensklistan så får du ett meddelande om det finns förändringar. 

📍 Vad innebär ett tillfälligt förbud att resa till Sverige med anledning av covid-19? Kommer jag inte kunna resa in till Sverige?

Svenska Polismyndigheten är ansvarig för tillämpningen av detta beslut och frågor hänvisas i första hand till dem. Sveriges regeringen beslutade att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Inreseförbudet gäller från och med den 19 mars och nu till 31 oktober. Inreseförbudet påverkar inte resor från ett annat EU-land till Sverige.
Läs vem som omfattas/är undantag av inreseförbudet på regeringens (Justitiedepartementets) hemsida:
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/
(OBS! Se länk ovan för komplett information, nedan är INTE en uttömmande lista)
• Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem.
• Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller till exempel diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd, personer med trängande familjeskäl och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor till Sverige.
• Inreseförbudet gäller inte heller för bland annat personer som är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem till en sådan medborgare, personer som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat eller Schweiz om syftet med resan är att återvända till sitt hem.

📍 Vad är skillnaden mellan avrådan från icke nödvändiga resor och alla resor? 

Icke nödvändiga resor avser besöks-och turistresor. Alla resor omfattar även affärsresor och officiella resor.

📍 Varför avråder inte UD för alla resor?

Det kan fortfarande finnas resor som är nödvändiga, av familjeskäl eller med anledning av för samhället viktiga arbetsresor.

📍 Vad skulle få UD att skärpa avrådan?

Vi följer utvecklingen noga och har beredskap för att ta nya beslut vid behov.

📍 Hur många svenskar finns utomlands för närvarande?

Det går för närvarande inte att uppskatta antalet svenskar i hela världen.

📍Går det att lämna Nordmakedonien med flyg?

Ja, det är för tillfället möjligt eftersom både Skopjes och Ohrids flygplatser är öppna. Om du vill resa hem till Sverige från Nordmakedonien, registrera dig på Svensklistan så får du ett meddelande om det finns förändringar.
 
📍Går det att resa hem i (medicinskt) nödfall?
 
Ja. Om du eller en familjemedlem behöver akut medicinsk vård, kontakta ditt försäkringsbolag. Ambassaden är inte ansvarig för sådana evakueringar. Skopjes flygplats är öppen för ambulansflyg.
 

📍 Jag är satt i karantän/isolerad utomlands, vad gäller, måste jag hörsamma karantänen eller kan jag resa härifrån? 

UD styr inte över andra länders lagar och regler. Smittskyddsbestämmelserna varierar från land till land. UD uppmanar alltid svenskar som befinner sig utomlands att följa landets lokala lagar och regler.

📍 Jag sitter i karantän/isolerad utomlands men saknar pengar för uppehälle (ex. logi, mat, övriga omkostnader), vad kan UD göra för att hjälpa mig?

Om man har en giltig försäkring för resan ska man i första hand kontakta sitt försäkringsbolag för att klargöra vad försäkringen omfattar. Enskilda försäkringsbolag kan ha olika bestämmelser. Saknar man försäkring kan man höra med familj och vänner om de kan hjälpa till att föra över pengar.

📍 Jag är satt i karantän / hålls isolerad utomlands på ett hotell och nu säger hotellet att jag måste börja betala för maten. Jag har inga pengar. Kan UD / Ambassaden betala för maten? Om inte, vart ska jag vända mig? 

I första hand är det den myndighet i landet som tagit beslut om karantän som ansvarar för de personer som satts i karantän. Har du rest med en researrangör och är i karantän på ett av arrangörens hotell, bör du ta kontakt med din researrangör.

📍 Jag är satt i karantän / isolerad utomlands har 1) slut på – eller kommer få slut på – nödvändiga mediciner. Vem kontaktar jag för att få medicinerna?

Tag kontakt med ditt försäkringsbolag alternativt lokal sjukvård / vårdgivare / den myndighet som ansvarar för karantänsbeslutet.

📍 Jag är satt i karantän / hålls isolerad utomlands och mina mediciner har tagit slut och det finns inga likvärdiga mediciner att tillgå i landet. Kan UD hjälpa mig att få mediciner från Sverige?

Nej. Tag kontakt med ditt försäkringsbolag alternativt den myndighet / berörd
sjukvårdsinrättning som ansvarar för karantänsbeslutet.

📍 Jag är Coronasmittad och:
 
A. Befinner mig på hotell / båt: Följ berörd myndighets anvisningar. Kontakta
försäkringsbolag / resebolag.
B. Behöver vård / mediciner: Kontakta försäkringsbolag. Kontakta sjukvården i det aktuella landet.
C. Vill åka hem: Kontakta försäkringsbolag /reseföretag. Följ lokala myndigheters anvisningar.
 

📍 Jag är fast i Kosovo och är svensk medborgare. Jag vill resa hem till Sverige. Vad ska jag göra?

Givet de rådande omständigheterna pga Covid-19-viruset och de åtgärder som har vidtagits av flera länder (inklusive Sverige, Kosovo, Nordmakedonien och Albanien), t.ex. att stänga gränsen för icke-nödvändiga resor, följ alltid den senaste officiella informationen om åtgärderna. För närvarande är det möjligt att resa tillbaka till ditt hemland. Vi råder dig att ta kontakt med Sveriges ambassad i Kosovo för mer information: https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/kosovo-pristina/.

📍 Jag har mitt UT-kort på ambassaden, och vill hämta upp det. När kan jag komma?
 
Givet de rådande omständigheterna pga Covid-19-viruset och de åtgärder som har vidtagits av flera länder (inklusive Sverige, Kosovo, Nordmakedonien och Albanien), t.ex. att stänga gränsen för icke-nödvändiga resor, följ alltid den senaste officiella informationen om åtgärdernakan. Du kan resa hämta upp ditt UT-kort på ambasasden i Skopje i nuläget, men för att komma in i Nordmakedonien måste Kosovos medborgare ha ett negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar. Om du inte kan komma till ambassaden, ditt UT-kort kommer att förvaras på ambassaden och när situationen normaliseras bör du åter ta kontakt med oss för vidare information om upphämtning av kortet.
 
📍 Kan UT-kortet skickas till min hemadress?
 
Vi kan inte skicka ditt UT-kort till din hemadress. Om du befinner dig i Sverige i nuläget kan vi skicka UT-kortet med diplomatpost till närmsta Migrationsverket-kontor där du kan hämta upp det.

 

MER INFORMATION – Hänvisa vidare:

Hallå Konsument: Har information om dina rättigheter om avbokning av resor i samband med coronaviruset. Har även information om konsumentfrågor som påverkas av coronaviruset.

https://www.hallakonsument.se/corona-dina-rattigheter/

Regeringens hemsida:
Pressmeddelande om det tillfälliga inreseförbudet https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/forlangning-av-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige-till-och-med-den-31-oktober-2020/

Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige:
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/

Polisen: Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen av förbudet mot resor till Sverige besvaras av polisen. Ring 11414 och be att bli kopplad till den nationella kommunikationsenheten.

Information om hur resande in och ut ur Sverige påverkas:
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

Information om en nationell särskild händelse:
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/corona/

Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Frågor som berör resenärer som inte är svenska medborgare

📍 Kan jag resa till Sverige med mitt giltiga visum?
 
Givet de rådande omständigheterna pga Covid-19-viruset och de åtgärder som har vidtagits av flera länder (inklusive Sverige, Kosovo, Nordmakedonien och Albanien), t.ex. att stänga gränsen för icke-nödvändiga resor, kan du inte resa till Sverige i nuläget, även ifall du har ett giltigt visum.
 
📍 Jag är fast i Sverige och vill resa tillbaka till mitt hemland då mitt visum snart kommer att löpa ut. Vad bör jag göra?
 
Givet de rådande omständigheterna pga Covid-19-viruset och de åtgärder som har vidtagits av flera länder (inklusive Sverige, Kosovo, Nordmakedonien och Albanien), t.ex. att stänga gränsen för icke-nödvändiga resor, följ alltid den senaste officiella informationen om åtgärderna. Vi råder dig att kontakta Migrationsverket för förlängning av visum/uppehållstillstånd, så att du kan stanna lagligt i Sverige. För mer detaljerad information, se följande länk: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Coronaviruset.html
 
📍 Jag har ett giltigt visum utfärdat av Sverige, men jag kan inte resa pga det rådande läget kopplat till Covid-19-viruset. Mitt visum kommer snart att löpa ut. Vad bör jag göra?
 
Givet de rådande omständigheterna pga Covid-19-viruset och de åtgärder som har vidtagits av flera länder (inklusive Sverige, Kosovo, Nordmakedonien och Albanien), t.ex. att stänga gränsen för icke-nödvändiga resor, råder vi dig att:
-Om du har ett svenskt visum giltigt t.o.m. 30 juni 2020 som du inte har kunnat använda pga det rådande läget, har du möjlighet att göra en ansökan om ny visering.
-Du kan göra din nya ansökan när situationen normaliseras; vi kommer informera om när detta sker. Följande alternativ finns:
      -Besök VFS kontor i Pristina, lämna in nödvändig dokumentation, samt betala VFS serviceavgift à 47 EUR (visumavgiften à 80 EUR behöver inte betalas), eller
      -Besök Sveriges ambassad i Skopje för att lämna in nödvändig dokumentation. Du kommer få ditt pass med inklistrat visum samma eftermiddag, utan att behöva betala någon avgift.
      -Vänligen informera oss om vilket alternativ du väljer!
 
📍 Vilka dokument behöver jag får att göra en ny visumansökan?
 
De nödvändiga dokumenten är:
-Ansökningsblankett med de nya datumen för resan, signerad av passinnehavaren
-Bevis på att du inte använt ditt tidigare visum (kopior på samtliga sidor i passet) 
-Bekräftelse på nya flygbiljetter (ifall du redan har bokat din resa)
-Bekräftelse på att de ursprungliga resplanerna (möten, konferenser, evenemang – allmänna eller privata) har försenats
-Reseförsäkring som täcker de nya resedatumen
Senast uppdaterad 31 mar 2020, 16.32