Studie presenterad om svensk företagsnärvaro i Litauen och framtida affärsmöjligheter

Presentation av studie: Hur värderar svenska företag affärsklimatet i Litauen?

Kopia av studien kan laddas ner här.

Senast uppdaterad 30 mar 2021, 16.51