Meny

Vilnius blev årets ”Gröna ambassad”

30 aug 2019

Priset som årets ”Gröna ambassad”, delades ut under Utrikesdepartementets chefsmöte och gick till ambassaden i Vilnius för ett stort engagemang i miljöfrågor.

Kabinettssekreterare Annika Söder presenterade de nominerade och det var en glad ambassadör, Maria Christina Lundqvist i Vilnius, som tog emot miljöpriset ”Grön ambassad” av generaldirektören för Statens fastighetsverk, Ingrid Eiken Holmgren.

Ambassaden i Vilnius värnar om miljön både i det interna som publika arbetet

Priset som delas ut till årets "Gröna ambassad" består av en plakett tillverkad av Glasbolaget i Bro och framtagen med stor hänsyn till miljön.

Enligt motiveringen visar ambassaden i Vilnius ett stort engagemang för miljöfrågor och kreativitet i sitt sätt att lyfta de gröna frågorna i arbetet på själva ambassaden och i främjande syfte. De har på ett framgångsrikt sätt skapat intresse för miljö både genom att visa på ett eget ansvar men också genom att lyfta barn och ungdomars delaktighet enligt målen för Agenda 2030.

”Ambassaden i Vilnius lyckas genom sitt engagemang och pedagogiska träffsäkerhet få stor genomslagskraft för miljö och klimatfrågor i såväl det interna som det publika arbetet.”

Exempel på events och kampanjer i Vilnius är en uppsatstävling om FN:s globala mål för gymnasieungdomar, utställningen ”Accepting the Challange – Sweden and Agenda 2020” och en kampanj i sociala medier om de globala målen. Ambassadens personal väljer att cykla till möten på en ambassadcykel med svensk flagga, man är mån om personalens hälsa och vegetariska rätter serveras ofta med grönsaker från den egna trädgården!

Övriga nominerade ambassader fick bihotell och presentbok

Övriga nominerade till priset ”Grön ambassad” var ambassaderna i Kampala och Wien.

Motiveringen för ambassaden i Kampala:

"Utöver en medvetenhet om och åtgärder för en minskad resursförbrukning, sopsortering, en miljötillvänd konsumtion har ambassaden också visat prov på en uppfinningsrikedom och initiativförmåga i fråga om att hitta nya och effektiva vägar för att kommunicera miljöfrågor."

Motiveringen för ambassaden i Wien:

"I konceptet Schwedenhaus i Wien genomsyras verksamheten av ett hållbarhetstänkande. Här finns miljömedvetenhet hos såväl personal för driften som i SFV:s ambitioner för byggnaden."

Övriga två nominerade ambassader fick ta emot Naturskyddsföreningens bihotell och boken "Binas historia" av Maja Lunde. 

Text: Taimi Köster
Foto: Sofia Nahringbauer/Taimi Köster

Senast uppdaterad 30 aug 2019, 14.32