Meny

Vi presenterar vinnarna av #Global Goals skrivtävling

.Prisceremonin för #GlobalGoals skrivtävling ägde rum på Sveriges ambassad i Vilnius den 20 april. Den högtidliga ceremonin fulländade skrivtävlingen som lanserades på hundraårsjubileet av återupprättandet av Litauen som självständiga stat, den 16 februari 2018. Genom fokus på Agenda 2030 syftade tävlingen till att sprida kunskap om de globala målen och om lärares viktiga roll i att engagera unga till hållbar utveckling. Med vägledning av målen inlämnades 170 uppsatser som uppvisade goda intentioner, kritiska resonemang, kreativitet, beslutsamhet, vilka samtliga är viktiga komponenter för att uppnå de globala målen. Juryn för skrivtävlingen nominerade de bästa uppsatserna och tillkännagav de tre vinnarna: Erika Rindokaitė, Kotryna Meškytė och Tadas Alčauskas.

 

 

Senast uppdaterad 24 apr 2018, 16.07