Meny

Regeringens utrikesdeklaration 2018

Utrikesminister Margot Wallström presenterade idag regeringens utrikesdeklaration 2018 i Riksdagen.

Riksdagen/Anders Löwdin"I år är det 100 år sedan riksdagen beslutade om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Det är ett bra tillfälle att påminna om det som ger vår demokrati dess liv: de människor som bär upp den. Folket. Politiker och tjänstemän. Journalister. Civilsamhället. Vi här i kammaren."

Regeringens declaration 2018

"Det främsta målet med Sveriges utrikespolitik är att värna om vårt lands och vårt folks trygghet. Vi gör det gemensamt med andra, genom en aktiv utrikespolitik där diplomati, dialog och samarbete är våra viktigaste verktyg. Vårt engagemang för frihandel, jämlikhet och jämställdhet och vårt omfattande bistånd är viktiga delar i denna politik."

Senast uppdaterad 26 feb 2018, 12.24