#FirstGeneration2019 och klimatförändringar

#FirstGeneration-projektet, som lanserades av den svenska regeringen år 2016, hade torsdagen den 30 maj sin avslutning i Kroatien för år 2019.

Ambassaden har under tre år genomfört detta projekt bland skolelever i Kroatien. Projektet hade som mål att öka medvetenheten hos ungdomar om FN:s globala hållbarhetsmål.

#FirstGeneration2019 genomfördes av Sveriges ambassad med följnade lokala partners: Terra Hub, ODRAZ och WWF Adria.


I år hade deltagande skolor som uppgift att framställa en affisch som var kopplad till ett av de 17 globala målen, och som direkt eller indirekt handlar om klimat och klimatförändringar.

De vinnande lagen deltog torsdagen den 30 maj på en konferens som berärde frågor om klimat. Experter från olika fält deltog tillsammans med flickan som organiserade SS4C (School Strike for Climate) i Zagreb. De vinnande affischerna presenterades som en del av en utställning av Svenska institutet "First Generation och Agenda 2030".

Läs mer:
> Pressmeddelande (på kroatiska)
> Terra Hub
> ODRAZ
> WWF Adria

Senast uppdaterad 30 maj 2019, 16.50