Rösta i EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Vill du brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast den 25 april 2024. Du kan förtidsrösta från utlandet tidigast den 16 maj 2024. Generalkonsulatet i Shanghai kommer att anordna röstmottagning.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Anmäl aktuell adress/anmäl dig till röstlängden

För att anmäla din adress eller om du behöver anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Du kan också fylla i blanketten och lämna den i generalkonsulatets reception.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

Om du anser att du felaktigt är utesluten från röstlängden eller anser att dina uppgifter om rösträtt är felaktiga har du möjlighet att begära rättelse i röstlängden.

Begäran om rättelse i röstlängden ska skriftligen skickas till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.

Alla som har rösträtt får ett röstkort via brev

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet skickas 18 dagar före valdagen. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Utlandsröstkort är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten skickas tidigare än vanliga röstkort och skickas ut cirka 50 dagar före valet till din utlandsadress som du anmält till Skatteverket. Säkerställ i god tid före valet att Skatteverket har din aktuella utlandsadress.

Du kan använda utlandsröstkortet för att brevrösta eller rösta på generalkonsulatet.

Om du befinner dig i Sverige under valet kan du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige.

Röstning på generalkonsulatet i Shanghai

Generalkonsulatet kommer att återkomma i god tid före valet med datum och tider för när du kan avlägga din röst i Shanghai.

Brevröstning

Du behöver särskilt material för att brevrösta och två vittnen som har fyllt 18 år. Vittnena behöver inte vara svenska medborgare.

Om du befinner dig i Kina och önskar brevrösta kommer du kunna beställa brevröstningsmaterial från generalkonsulatet. Du skickar själv din brevröst till valmyndigheten. Tänk på att posta brevet i god tid före valet så att din röst hinner fram.

Läs mer på om utlandsröstning på valmyndighetens webbsida: Rösta från utlandet | Valmyndigheten

Senast uppdaterad 24 okt 2023, 10.35