Intyg och legaliseringar

Generalkonsulatet bistår vid notariella ärenden som angår svenska medborgare eller handlingar som ska åberopas i Sverige eller inför en svensk myndighet.

Generalkonsulatet legaliserar dokument och utfärdar intyg endast efter tidsbokning. Se mer nedan.

Du måste komma personligen till generalkonsulatet, kunna legitimera dig och visa upp originalhandlingar du åberopar.

För alla legaliseringar och intyg (utom för levnadsintyg) tar generalkonsulatet ut en avgift per handling motsvarande 200 kronor. Du kan betala avgiften med betal- eller kreditkort men inte med Alipay eller WeChat pay.

Observera att generalkonsulatet inte kan fungera som en brevlåda mellan dig och andra svenska myndigheter. Behöver du beställa ett utdrag från en annan svensk myndighet måste denna skickas till en adress i Sverige eller din utlandsadress efter överenskommelse.

Legaliseringar

Kina har inte tillträtt Haagkonventionen om apostiller.

Generalkonsulatet kan bestyrka (legalisera) sigill och namnteckningar från Foreign Affairs Office i Shanghai, Jiangsu, Zhejiang och Anhui. Detta görs på kinesiska dokument som ska uppvisas för en svensk myndighet som kräver legalisering. Ofta är sigillet från Foreign Affairs Office det sista steget i en längre legaliseringskedja i Kina.

Handlingar utfärdade i Sverige som ska uppvisas för en kinesisk myndighet kan behöva legaliseras. UD Legaliseringar i Stockholm legaliserar svenska handlingar. Efter att UD har legaliserat handlingen måste den eventuellt också bestyrkas av den kinesiska ambassaden i Stockholm. Det är kinesiska myndigheter som avgör om ett dokument behöver legaliseras och bestyrkas.

Du eller ett ombud kan besöka UD Legaliseringar alternativt posta handlingar som behöver legaliseras. Du kan läsa mer om legaliseringar här.

Observera att generalkonsulatet inte legaliserar svenska handlingar, det är UD i Stockholm som legaliserar dessa.

Standardintyg

Generalkonsulatet kan utfärda följande standardintyg på engelska och kinesiska om generalkonsulatets stämpel efterfrågas av kinesiska myndigheter. Originalhandlingar utfärdade av svenska myndigheter måste däremot först legaliseras av UD i Stockholm.

  • Att den svenska polisens belastningsregister enligt uppvisat utdrag inte innehåller någon information om dig. Du måste själv beställa registerutdraget från polisen samt uppvisa den legaliserade handlingen för generalkonsulatet i original.

    För viseringsärenden brukar det räcka med att handlingen är legaliserad av UD i Stockholm och eventuellt bestyrkt av den kinesiska ambassaden i Stockholm.

  • Att ett personbevis visar korrekt information om dig. Om du bara behöver visa information om dig själv (utdrag ur folkbokföringen) räcker det med att du tar med ett personbevis från Skatteverkets hemsida. Personbevis får inte vara äldre än en månad.

    Om du behöver visa släktskap (familjebevis) måste du uppvisa ett utdrag från Skatteverket i original, handlingen måste vara legaliserad av UD. Generalkonsulatet kan bara intyga den information som står i det personbevis du har.

  • Att ditt nuvarande svenska pass och ett tidigare svenskt pass är utfärdade till samma person. Detta dokument behöver inte legaliseras först.

Äktenskapscertifikat

Generalkonsulatet kan utfärda ett intyg att det enligt information i ett svenskt äktenskapscertifikat inte föreligger hinder för giftermål för dig. Om du är folkbokförd i Kina kan du ansöka om äktenskapscertifikat på generalkonsulatet. 

Om du är folkbokförd i Sverige måste du själv beställa ett äktenskapscertifikat från Skatteverket. Certifikatet kan behöva legaliseras av Utrikesdepartementet i Stockholm. 

Läs mer om att gifta i Kina här.

Intyg på att kopia överenstämmer med original

Generalkonsulatet kan på begäran intyga att en kopia överensstämmer med originalhandlingen. 

Bestyrkande av namnteckning

Generalkonsulatet kan bestyrka en svensk medborgares namnteckning. Namnet ska skrivas i närvaro av behörig tjänsteman och du måste kunna legitimera dig vid tillfället. 

Levnadsintyg

Levnadsintyg som ska uppvisas för svensk myndighet utfärdas utan avgift.

Översättningar

Generalkonsulatet översätter inte handlingar. Översättningar av svenska handlingar kan göras av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet. Eventuellt behöver översättningen legaliseras. 

Boka en tid här - välj besök oss under expeditionstid

Senast uppdaterad 01 dec 2022, 10.32