Tidsbokning online

01 dec 2022

1 januari 2023 inför generalkonsulatet ett digitalt tidsbokningssystem för passärenden, ansökan om samordningsnummer och utfärdande av intyg. Tillgängliga tider kommer att publiceras en månad i förväg. Under december gäller fortsatt tidsbokning via e-post: generalkonsulat.shanghai@gov.se. Du hittar länk till bokningssystemet och mer information nedan.