Generalkonsulatet tar emot besökare i sina lokaler från och med den 8 juni

21 jun 2022

Nedstängningen av Shanghai som inleddes den 1 april 2022 börjar nu lättas och kinesiska myndigheter tillåter rörelse av personer och verksamhet i staden förutsatt att gällande smittskyddsrestriktioner respekteras.

Detta innebär att generalkonsulatets lokaler åter kan öppnas för besökare från och med den 8 juni.

Samtliga besökare uppmanas följa lokala smittskyddsregler när ni uppehåller er såväl i generalkonsulatets lokaler som i fastigheten i övrigt och iaktta särskild försiktighet genom att bland annat hålla säkert avstånd till andra kunder.

För att få tillträde till kanslilokalerna måste tidsbokning ske via mejl och besökare måste kunna uppvisa PCR-test som är mindre än 72 timmar gammalt.

Pass

Ansökan och/eller avhämtning av svenska pass kan ske efter tidsbokning för detta ändamål på mejladress generalkonsulat.shanghai@gov.se

Övriga konsulära ärenden

Besök på generalkonsulatet i andra konsulära ärenden kan ske efter tidsbokning på mejladress generalkonsulat.shanghai@gov.se

Migrationsärenden

Besök på generalkonsulatet i migrationsärenden kan ske efter tidsbokning på mejladress generalkonsulat.shanghai-visum@gov.se

I mejlet ber vi dig uppge namn, mobiltelefonnummer, och i förekommande fall Migrationsverkets kontrollnummer. Ange också avsikten med ditt besök.

Vänligen notera att ifall tidsbokningen för att hämta ut uppehållstillståndskort gäller för flera personer i grupp eller familj är det möjligt för endast en person i gruppen/familjen att genom fullmakt från övriga hämta samtliga uppehållstillståndskort. Mer information om detta och en modellfullmakt finns här.

Vi ber dig också notera att VFS Globals ansökningscenter för viseringar i Shanghai öppnar åter den 8 juni. Om du vill ansöka om Schengen-visering går det bra att kontakta VFS Global för tidsbokning. Se mer information på VFS Globals hemsida.

Senast uppdaterad 05 jul 2022, 16.58