Meny

2020 års företagsklimatstudie lanserades i Shanghai

14 sep 2020

Den 10 september lanserade generalkonsulatet tillsammans med Svenska Handelskammaren och Business Sweden en serie presentationer av resultatet av årets företagsklimatstudie för en större grupp svenska företagsrepresentanter. Sveriges nya Generalkonsul i Shanghai, Marie-Claire Swärd Capra, välkomsttalade.

Undersökningen genomfördes mellan maj och juni 2020. Nästan hundra svenska eller Sverige-relaterade företag med verksamhet i Kina deltog i studien.

Sammantaget noterar svenska företag i studien ett svårare affärsklimat jämfört med 2019. och ca 75 procent av företagen menade att årets slutresultat skulle påverkas negativt av Coronapandemin. Samtidigt svarade nästan två tredjedelar av företagen att man förväntade att årets resultat skulle bli lika bra, eller bättre, än 2019. Många av företagen i undersökningen indikerade att de kunde tänka sig öka sina investeringar i Kina under de kommande åren.

Vill du läsa studien i sin helhet? Klicka här för att läsa mer.

Senast uppdaterad 14 sep 2020, 09.15