Meny

Politiska sektionen

Den politiska sektionen ansvarar för rapportering och analys av den politiska utvecklingen i Kina, inklusive situationen avseende mänskliga rättigheter. Sektionen ansvarar för att planera och följa upp det politiska besöksutbytet.

Följande personer arbetar på sektionen:

Karin Öhman
Ambassadråd, sektionschef

Martin Magnusson
Andre ambassadsekreterare

Carl Lentz
Andre ambassadsekreterare

Filip Sandén
Politisk handläggare

Wang, Yuxin
Assistent