Meny

Sektionen för administration, fastigheter och konsulära ärenden

Sektionen bistår allmänheten med konsulär service, ansvarar för ambassadens administration samt för förvaltning, drift och skötsel av ambassadanläggningen. Driftingenjören har Statens fastighetsverk som huvudman.

Följande personer arbetar på sektionen:

Nina Lissvik
Ambassadråd, Kanslichef

John Carlman
Ambassadråd med ansvar för säkerhetsfrågor

Tony Wallin 
Andre ambassadsekreterare, driftingenjör

Anna Tegnér
Tredje ambassadsekreterare

Birgit Namer
Tredje ambassadsekreterare

Li, Xiaoli
Kassör

Gu, Lirong
Administrativ assistent

Zhu, Hong
Administrativ assistent

Yue, Johnson
Administrativ assistent

Sun, Wenwen
Receptionist/administrativ assistent

För allmänna förfrågningar vänligen kontakta: ambassaden.peking@gov.se