Meny

Försvarsavdelningen

Försvarsavdelningen ansvarar för bilaterala militära kontakter mellan svenska Försvarsmakten och kinesiska Folkets befrielsearmé. Sektionen leds av en försvarsattaché som har Försvarsmakten som huvudman.

Följande personer arbetar på avdelningen:

Pär Zakariasson
Försvarsattaché, Överste

Josefine Willander
Andre ambassadsekreterare, assistent till försvarsattachén