Meny

Riksdagsvalet i Sverige 2018

28 aug 2018

Du som har rösträtt i valen den 9 september 2018 och befinner dig i Kina kan rösta på Sveriges ambassad i Peking. Eftersom ambassaden håller stängt för ombyggnation fredagen den 31 augusti och måndagen den 3 september är sista tillfälle att rösta på ambassaden onsdag den 29 augusti.

Röstmottagning på ambassaden

Röstmottagning på ambassaden sker vid följande tillfällen:

  • Fredag 17/8, kl. 09.00-12.00
  • Tisdag 21/8, kl. 18.00-20.00 (enbart röstning, ej konsulär service)
  • Onsdag 22/8, kl. 09.00-12.00
  • Fredag 24/8, kl. 09.00-12.00
  • Söndag 26/8, kl. 12.00-16.00 (enbart röstning, ej konsulär service)
  • Tisdag 28/8, kl. 18.00-20.00 (enbart röstning, ej konsulär service)
  • Onsdag 29/8, kl. 09.00-12.00

Glöm inte att ta med giltig legitimation!

Ta även med ditt röstkort, om du fått det, då det underlättar ambassadens hantering.

Brevröstning

Vill du hellre brevrösta så kan du göra det från och med den 26 juli. Brevröstningskuvert finns att hämta på ambassaden.

Anmälan till röstlängden

Den 10 augusti upprättas röstlängden för valen 2018 baserat på de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister. Nu har den 3 augusti passerat så det är inte säkert att anmälningar som kommer in till Skatteverket efter det datumet hinner registreras innan röstlängden upprättas.

Väljare som inte hunnit skicka in blanketten bör ändå skicka in den.

En begäran om rättelse i röstlängden kan göras hos Länsstyrelsen senast tolv dagar före valdagen om en person anser att röstlängden innehåller fel uppgifter. Det som har hänt senare än 30 dagar före valdagen får dock inte ligga till grund för rättelse.

----

Mer information om hur du röstar från utlandet hittar du på Valmyndighetens hemsida.