Meny

Nordkoreas utrikesminister Ri Yong-Ho besöker Sverige 15-16 mars

15 mar 2018

Nordkoreas utrikesminister Ri Yong-Ho besöker Sverige den 15-16 mars för överläggningar med utrikesminister Margot Wallström. Överläggningarna kommer att fokusera på Sveriges konsulära skyddsmaktsuppdrag för USA, Kanada och Australien. Samtalen kommer också att beröra säkerhetsläget på den koreanska halvön, som står högt upp på säkerhetsrådets dagordning där Sverige är medlem 2017-2018.

FN:s säkerhetsråd har enhälligt fördömt Nordkoreas kärnvapen- och robotprogram och krävt dess fullständiga, verifierbara och oåterkalleliga avskaffande. Säkerhetsrådet har också understrukit behovet av intensifierade diplomatiska ansträngningar för att finna en fredlig lösning på konflikten. Sverige står fullt bakom säkerhetsrådets resolutioner och besöket syftar till att bidra till resolutionernas effektiva genomförande.

Ett sammanfattande pressmeddelande kommer att publiceras vid överläggningarnas slut, kvällen den 16 mars.

Länk till uttalandet finns här

Senast uppdaterad 15 mar 2018, 16.18