Meny

Sveriges ambassad Nur-Sultan, Kazakstan

Välkommen till Sveriges ambassad i Kazakstan, Nur-Sultan

Lokal tid Nur-Sultan
06:41
29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. 

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020

 

2020-03-14

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

 

2020-03-24

Nur-Sultan och Almaty är försatta i karantän.

1. I Kazakstan infördes, till följd av spridningen coronaviruset, ett undantagstillstånd per den 16 mars 2020. Genom detta införs omfattande restriktioner för inresor till Kazakstan och utresor från Kazakstan såväl för kazakstanska medborgare som medborgare i andra länder.

Undantag från restriktionerna avser bland annat:

  • medborgare i Kazakstan som tidigare lämnat landet, för deras återvändande till Kazakstan;
  • medborgare i Kazakstan som reser utomlands för behandling vid uppvisande av stödjande dokument från den vårdgivande institutionen;
  • utlänningar som tidigare rest in i Kazakstan, för deras utresa från Kazakstan;
  • personal som tillhör Kazakstans eller andra länders utrikestjänst samt deras familjemedlemmar, liksom medlemmar av främmande staters och internationella organisationers delegationer som reser till Kazakstan på inbjudan av Kazakstans utrikesministerium;
  • medlemmar av besättningar på tåg, lokomotiv, flygplan och fartyg;
  • utländska passagerare som reser transit på passagerartåg, om de var på väg innan restriktionerna infördes (d.v.s. före 08.00 den 16 mars 2020);
  • utlänningar (statslösa personer); innehavare av kazakstanska uppehållstillstånd;
  • utlänningar som är familjemedlemmar till kazakstanska medborgare (under förutsättning att släktskapet – makar, föräldrar, barn – kan styrkas).

2. Kazakstan har, från och med 20 februari 2020, infört en lista över länder som är särskilt drabbade av coronaviruset. Olika restrik­tio­ner/åtgärder gäller vid inresa i Kazakstan av personer som kommer från länderna på listan.  

Sedan genom undantagstillståndet (enligt ovan) övergripande in- och utreserestriktioner införts, torde listan tillämpas i de fall personer ändå får resa in i Kazakstan till följd av de ovan beskrivna undantagen.

 

Efter den senaste uppdateringen den 14 mars 2020 har listan följande innehåll.  

Kategori 1A: Iran, Italien

Restriktion: 14 dagars karantän på isolerad sjukhusavdelning.

 

Kategori 1B: Kina, Sydkorea, Tyskland, Spanien, Frankrike

Restriktion: 14 dagars karantän i bostaden.  

Kategori 2: Österrike, Belgien, Danmark, Qatar, Norge, Nederländerna, UAE, Schweiz, Sverige

Restriktion: Medicinsk övervakning vid besök av sjukvårdspersonal i hemmet.

 

Kategori 3: Azerbajdzjan, Storbritannien, Irak, Luxemburg, Slovenien, USA, Tjeckien, Japan

Restriktion: Medicinsk övervakning på distans (per telefon).

Senast uppdaterad 11 jun 2020, 16.13
Ambassadens reseinformation

Uppdaterade inresebestämmelser

06 jul 2020

Uppdaterade inresebestämmelser till Sverige

Nyheter

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Non-swedish citizen interested in Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?