Sveriges ambassad Nur-Sultan, Kazakstan

Välkommen till Sveriges ambassad i Kazakstan, Nur-Sultan

Lokal tid Nur-Sultan
20:05
02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 januari 2021.

 

Corona-läget 

Till följd av en under de senaste månaderna försämrad situation i Kazakstan vad gäller spridningen av viruset Covid-19 infördes den 5 juli en ny karantänsregim, som enligt nuvarande information gäller till den 2 augusti. Denna kan komma att förlängas även därefter.

Enligt karantänsreglerna förbjuds olika slag av sammankomster med många människor. Vidare hålls bland annat biografer, teatrar, museer, moskéer, kyrkor, gym, hårfriseringar med flera inrättningar stängda. Medan inrikesflyget fortsätter att fungera, har kollektiva transporter i övrigt begränsats.

In- och utresor 

För närvarande, under Corona-pandemin, gäller följande beträffande utlänningars inresa och vistelse i Kazakstan. 

Kazakstan har begränsat rätten till inresor i och utresor ur landet. Landet har suspenderat rätten till visumfri inresa för medborgare i femtiosju länder, däribland Sverige, fram till den 1 november 2020.

Ett begränsat antal, mestadels irreguljära, flygningar till och från Kazakstan förekommer. Den senaste tiden har sådana flygningar förekommit bland annat med Lufthansa, Turkish airlines och Air Astana. För närmare information hänvisas till flygbolagens sidor på internet.

För utländska medborgare som blivit strandade i Kazakstan till följd av Corona-pandemin, har Kazakstan i olika omgångar beslutat att personer som av det skälet inte kunnat lämna landet fram till ett visst datum kunnat stanna kvar, sedan deras rätt att vistas viseringsfritt i landet eller deras viseringar löpt ut, utan att åläggas administrativt ansvar. Enligt det senaste beslutet gäller att utländska medborgare, för att undvika sådant ansvar, måste lämna landet före den 5 augusti 2020. De utländska medborgare, vilkas viseringar löpt ut, eller som till följd av karantänregimen har viseringar som inte kunnat förlängas, är skyldiga att i tid före den 5 augusti ansöka om utresevisum vid inrikesministeriets migrationstjänsts lokalavdelningar.

Utländska medborgare som har medborgarskap i länder med vilka Kazakstan har upprättat direkta (reguljära eller irreguljära) flygförbindelser tillåts resa in i Kazakstan under förutsättning att de uppfyller kravet på visering. Den utländska medborgaren måste alltså dels vara medborgare i ett land med vilket Kazakstan har upprättat reguljära direktflygningar, dels resa från sitt land till Kazakstan med en direktflygning.

Senast uppdaterad 09 nov 2020, 21.31
Ambassadens reseinformation

Uppdaterade inresebestämmelser

06 jul 2020

Uppdaterade inresebestämmelser till Sverige

Nyheter

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Non-swedish citizen interested in Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?

Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Misstanke om oegentligheter

Anmäl till UD

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet, anmäl till UD:s Regeltillsyn.

Läs mer