Meny

Rösta i valet till Europaparlamentet Maj 2019

Söndagen den 26 maj 2019 är det val i Sverige till Europaparlamentet. Förtidsröstning erbjuds på Sveriges Ambassad i Ottawa och konsulaten i Montreal, Toronto och Vancouver.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

• 18 år senast på valdagen,
• Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Ambassaden i Ottawa och konsulaten i Montreal, Toronto och Vancouver kommer att hålla öppet för röstmottagning. Det går även att brevrösta från och med 11 april, 2019.

Öppettider för röstmottagning


Sveriges Ambassad i Ottawa:

8 maj, kl. 9-12 samt 14-16

9 maj, kl. 9-12 samt 14-16

Besöksadress: 377 Dalhousie Street, 3 tr, Ottawa
Kontakt: 613 244 8200,
sweden.ottawa@gov.se 


Sveriges Konsulat i Montreal:

8 maj, kl. 10-13

10 maj, kl. 10-13

Besöksadress: 1000 de La Gauchetière Street West, Suite MZ M-016, Montreal
Kontakt: 514 397 4444, montreal@swedishconsulates.ca


Sveriges Konsulat i Toronto: 

2 maj, kl. 9-12

14 maj, kl. 9-12 samt 17-19

16 maj, kl. 9-12

Besöksadress: 2 Bloor Street West, Suite 2109, Toronto
Kontakt: 416 963 8768, toronto@swedishconsulates.ca


Sveriges Konsulat i Vancouver: 

2 maj, kl. 9-13

3 maj, kl. 10-14

Besöksadress: #1480-1188 West Georgia Street, Vancouver
Kontakt: 604-683-5838, vancouver@swedishconsulates.ca


Vänligen ta med följande när du kommer för att rösta:

• Giltig svensk eller kanadensisk id-handling – om du inte har någon giltig id-handling, vänligen kontakta ambassaden för information.
• Gärna ditt röstkort, men det är inte obligatoriskt – du kan rösta utan röstkortet.

Observera att du INTE kan rösta på utlandsmyndigheterna på valdagen den 26 maj eftersom rösterna ska hinna skickas till Sverige i tid för rösträkning.

Brevrösta tidigast 11 april

Svenska medborgare som befinner sig utomlands kan brevrösta i valet till Europaparlamentet 2019. Att rösta med brev innebär att du förtidsröstar genom att skicka din röst från utlandet innan valet. Du får tidigast skicka brevrösten den 11 april 2019, dvs. 45 dagar innan valdagen. Rösten ska skickas så att den är framme i tid till rösträkningen.

Röstkort och material för brevröstning skickas till alla svenska medborgare som finns med i röstlängden. Material för brevröstning kommer även att finnas på Sveriges Ambassad i Ottawa och svenska konsulat i Kanada inför valet. Kontakta ambassaden eller närmsta konsulat för mer information.

Informationsblad: Att brevrösta 

Anmäl dig till röstlängden

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige) men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den och för att få röstkort och material för brevröstning skickat till dig. Röstlängden som upprättas inför varje val grundas på de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Det är också från det registret vi hämtar andra uppgifter om utlandssvenskar som exempelvis adressuppgifter.

Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:
-anmäla dig till röstlängd eller
-anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

Blankett för ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842): http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7842.4.19b9f599116a9e8ef36800024543.html

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på www.val.se.

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten
Tel: + 46 10 57 57 000

Har du frågor om anmälan till röstlängden eller uppgifter i folkbokföringsregistret kontakta Skatteverket
Tel: + 46 8 564 851 60
E-postformunlär för frågor

Senast uppdaterad 05 mar 2019, 12.35