Meny

Rösta i svenska valet utomlands

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet 9 september 2018. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat.

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige), men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten. Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Blankett Ny adress/Röstlängd för utvandrad

Rösta på ambassad eller konsulat

Alla som befinner sig utomlands kan rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas svenskt pass, svenskt id-kort eller en lokal officiell legitimation. Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste då kunna visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort eller ett adresskort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Förtidsröstningen får börja 24 dagar före valdagen. Röstmottagningen sker under en begränsad tidsperiod och öppettiderna kan variera. Röstmottagningen avslutas på olika tidpunkter i olika länder beroende på att rösterna måste hinna transporteras till Sverige innan valdagen. Du kan alltså inte rösta på valdagen i utlandet.

För mer information om hur du röstar från utlandet, se Valmyndighetens webbplats

Vallokaler och öppettider 

Sveriges ambassad i Ottawa

22 augusti, kl. 09:00-12:00
23 augusti, kl. 09:00-17:00

Svenska konsulat

CALGARY
21 augusti, kl. 09:00-16:00
22 augusti, kl. 09:00-16:00

EDMONTON
21 augusti, kl. 09:00-13:00
23 augusti, kl. 12:30-16:40

HALIFAX
22 augusti, kl. 10:00-14:00
23 augusti, kl. 10:00-14:00

MONTREAL
22 augusti, kl. 10:00-14:00
24 augusti, kl. 10:00-14:00

QUEBEC
21 augusti, kl. 09:00-12:30, 14:00-17:00
23 augusti, kl. 09:00-12:30, 14:00-17:00

REGINA
Brevröstning

TORONTO
21 augusti, kl. 09:00-12:00
23 augusti, kl. 09:00-12:00, 17:00-19:00
28 augusti, kl. 09:00-12:00

VANCOUVER
20 augusti, kl. 14:00-18:00
23 augusti, 08:00-12:00

WINNIPEG
21 augusti, kl. 08:00-12:00
23 augusti, kl. 08:00-12:00

Senast uppdaterad 17 apr 2018, 12.11