Meny

Rösta i svenska valet från Kanada

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet 9 september 2018. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat.

Rösträtt för utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige.
För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

Utlandssvensk, som senast på valdagen fyller 18 år, har rösträtt i riksdagsvalet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019. När man inte längre är folkbokförd i Sverige har man däremot inte rösträtt i val till landstings- eller kommunfullmäktige.

Anmälan ny adress i utlandet / anmälan till röstlängden
Du som är utvandrad från Sverige behåller automatiskt din rösträtt i 10 år efter att du flyttat utomlands. Därefter behöver du själv anmäla dig till röstlängden vart tionde år. Har du flyttat under vistelsen i utlandet behöver du anmäla den nya adressen till Skatteverket. Det gör du genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842). 

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

Skatteverket behöver få din anmälan senast den 3 augusti 2018 för att den ska hinna registreras innan riksdagsvalet. Röstlängden skapas 30 dagar före valdagen med de uppgifter som då finns registrerade i folkbokföringen.

Mer information eller frågor?
Mer information om rösträtt och andra valrelaterade frågor finns på www.val.se

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten
Tel: + 46 10 57 57 000
E-post: valet@val.se

Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket
Tel: + 46 8 564 851 60
E-postformulär för frågor finns på Skatteverkets webbplats under kontakta oss.

 

Vallokaler och öppettider 

Sveriges ambassad i Ottawa

22 augusti, kl. 09:00-12:00
23 augusti, kl. 09:00-17:00

Svenska konsulat

CALGARY
21 augusti, kl. 09:00-16:00
22 augusti, kl. 09:00-16:00

EDMONTON
21 augusti, kl. 09:00-13:00
23 augusti, kl. 12:30-16:40

HALIFAX
22 augusti, kl. 10:00-14:00
23 augusti, kl. 10:00-14:00

MONTREAL
22 augusti, kl. 10:00-14:00
24 augusti, kl. 10:00-14:00

QUEBEC
21 augusti, kl. 09:00-12:30, 14:00-17:00
23 augusti, kl. 09:00-12:30, 14:00-17:00

REGINA
Brevröstning

TORONTO
21 augusti, kl. 09:00-12:00
23 augusti, kl. 09:00-12:00, 17:00-19:00
28 augusti, kl. 09:00-12:00

VANCOUVER
20 augusti, kl. 14:00-18:00
23 augusti, 08:00-12:00

WINNIPEG
21 augusti, kl. 08:00-12:00
23 augusti, kl. 08:00-12:00

 

 

 

Senast uppdaterad 03 aug 2018, 13.33