Sveriges ambassadAmman, Jordanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Amman, Jordanien

Lokal tid Amman
10:42

Utbildning för Peace Leaders i Amman

Med stöd av svenska UD höll Fryshuset och Generations for Peace en intensiv femdagarskurs i Amman för unga ledare från Jordanien, Tunisien, Palestina, Jemen och Libanon den 19 – 23 september 2018.

Biträdande myndighetschef på ambassaden Jakob Ström inledde utbildningen. 

Med stöd av svenska UD höll Fryshuset och Generations for Peace en intensiv femdagarskurs i Amman för unga ledare från Jordanien, Tunisien, Palestina, Jemen och Libanon den 19 – 23 september 2018. Peace Leaders är ett ungdomsdrivet initiativ för unga aktivister som arbetar med genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga som fredsbyggare. I juni antog rådet, på initiativ av Sverige och Peru, resolution 2419 som ytterligare stärker ungdomars roll i konfliktförebyggande och arbete mot våldsam extremism. Ambassaden medverkade i inledningen av utbildningen. 

Senast uppdaterad 24 sep 2018, 12.45