Meny

Praktiktjänst

Praktik på ambassaden i New Delhi

Sveriges ambassad i New Delhi erbjuder tre universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under högst sex månader vid politiska, ekonomiska och migrationssektionen.

Syftet med praktiken är att praktikanten genom att delta i ambassadens löpande arbete ska lära känna ambassadens verksamhetsgrenar och därigenom få en god uppfattning om svensk utrikespolitik och en svensk ambassads verksamhet.

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildnings-inriktningen. Praktiken omfattar maximalt en termin och genomförs på heltid. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Som praktikant vid ambassaden måste du kunna visa att du har giltig försäkring. Praktikanten ordnar själv sitt boende i New Delhi.

Sektionen för politiska frågor

Sektionen för politiska frågor ansvarar för att följa utvecklingen på det inrikes- och utrikespolitiska området i Indien och sidoackrediteringsländerna Sri Lanka, Maldiverna, Nepal och Bhutan.  

Den handledda praktiken innefattar bland annat att förbereda rapporter och underlag inom sektionens verksamhetsområde. Vidare får praktikanten för ambassadens räkning delta vid konferenser och seminarier kopplade till den politiska utvecklingen i Indien, löpande följa och analysera olika politikområden samt självständigt sammanställa rapporter om indisk politik. Praktikanten kan även få arbeta med andra uppgifter på ambassaden.

Sektionen för ekonomiska och handelspolitiska frågor

Sektionen för ekonomiska och handelspolitiska frågor följer utvecklingen inom ekonomi och handel i Indien och har det övergripande ansvaret för näringslivsfrämjande och information om Sverige.

Den handledda praktiken innefattar bland annat att förbereda rapporter och underlag inom sektionens verksamhetsområde. Vidare får praktikanten för ambassadens räkning delta vid konferenser och seminarier kopplade till den ekonomiska utvecklingen i Indien, löpande följa och analysera olika näringslivspolitiska områden samt självständigt sammanställa rapporter. Praktikanten får även bidra till arbetet med att genomföra främjarinsatser. Praktikanten kan även få arbeta med andra uppgifter på ambassaden.

Sektionen för migrationsfrågor

Sektion för migrationsfrågor ansvarar för migrations- och visumfrågor för Indien samt i sidoackrediteringsländerna Sri Lanka, Maldiverna, Nepal och Bhutan.

Praktikanten deltar i sektionens löpande migrationsarbete. Syftet är att få en inblick i det praktiska arbetet vid migrationsenheten som i huvudsak består av ansökningar om visum samt uppehålls- och arbetstillstånd. Vidare ges praktikanten tillfälle att delta i sektionens arbete mot att motverka bedrägeri och illegal migration. Ambassaden har utvecklat en modell som praktikanten har en aktiv roll att utveckla.

Praktikanten får också tillfälle att bekanta sig med hur det nordiska samarbetet samt samarbetet med övriga Schengenländer implementeras på lokal nivå. Vidare deltar praktikanten på interna och externa möten.

Praktikanten förväntas självständigt sammanställa underlag rörande olika migrationsfrågor med bäring på Indien eller till regionen och tillsammans med handledaren skriva migrationsrapporter.

Ansökan

Om du är intresserad av att praktisera vid svenska ambassaden i New Delhi under hösten eller våren ska du skicka in en ansökan tillsammans med CV senast 26 mars för höstterminen och 1 oktober för vårterminen till ambassaden.new-delhi@gov.se adresserat praktiktjänstgöring. Ange i din ansökan vid vilken sektion du vill göra praktik.

Senast uppdaterad 22 dec 2017, 18.23