Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige från Georgien

26 nov 2021

Sveriges regering har beslutat att fullt vaccinerade personer som reser till Sverige från Georgien och som kan visa upp ett vaccinationsintyg utfärdat i Georgien är undantagna från inreseförbudet och testkravet. Barn under 18 år som reser i sällskap med en vuxen med ett sådant vaccinationsbevis är också undantagna från inreseförbudet och testkravet. Denna ändring kommer träda i kraft den 30 november 2021. Om du inte är fullt vaccinerad och vill resa till Sverige från Georgien gäller fortsatt inreseförbudet och inresa kan endast medges till personer som kvalificerar sig för något av de andra undantagen från inreseförbudet.

Se pressmeddelandet här:

Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige

Här kan du läsa mer inreseförbudet och om undantagen: 

Att resa till och från Sverige under pandemin - Polisen 

Du kan hitta mer information om resande för fullt vaccinerade personer och andra undantag från inreseförbudet via länken nedan, under rubriken "Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, sk. tredjeland?"

Frågor och svar om inreseförbudet - Regeringen.se

Det är de behöriga myndigheterna (främst Polisen) som har det yttersta ansvaret att besluta om undantag från inreseförbudet i varje enskilt fall. Vi hänvisar till Polisen för mer information om den praktiska tilläpningen av dessa regler. 

Senast uppdaterad 26 nov 2021, 14.39