Meny

Hur registrerar jag mitt nyfödda barn i Sverige och hur ansöker jag om pass för honom eller henne?

Barn födda efter 1 april 2015, vars ena eller bägge föräldrar är svenska medborgare, blir automatiskt svenska medborgare. För att registrera ditt barn i Sverige ska du anmäla barnets namn direkt till Skatteverket.

Om du vill ansöka om pass för ditt barn måste barnet få ett svenskt samordningsnummer, vilket motsvarar ett svenskt personnummer men ges till svenska medborgare som är födda utomlands och som aldrig varit folkbokförda i Sverige. I samband med beställning av samordningsnummer blir ditt barn registrerat hos Skatteverket i Sverige. En beställning av samordningsnummer görs vid ett besök på ambassaden eller ett konsulat, båda föräldrarna samt barnet ska närvara vid ansökningstillfället. Läs mer om samordningsnummer här.

Barn födda före 1 april 2015: Om barnets far är svensk medborgare men inte barnets mor, och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste man först göra en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet. Läs om hur det går till här. Barn födda före 1 april 2015 av en svensk mor blir automatiskt svenska medborgare och kan direkt ansöka om samordningsnummer.

Senast uppdaterad 06 feb 2018, 15.28