Jag fyller snart 18 år och jag har aldrig bott i Sverige – behöver jag göra något för att behålla mitt svenska medborgarskap?

Om du är född utomlands och aldrig har bott i Sverige riskerar du att förlora ditt svenska medborgarskap om du inte mellan 18 och 22 års ålder ansöker om att få behålla det. Information om ansökningsförfarandet finns på Migrationsverkets hemsida. En ansökan om att få behålla ditt svenska medborgarskap är avgiftsfri.

Är du däremot född i, eller har du någon gång varit folkbokförd i Sverige förlorar du inte ditt svenska medborgarskap och behöver inte ansöka om att få behålla det. Känner du dig osäker kan du kontakta ambassaden för mer information.

Senast uppdaterad 06 feb 2018, 16.00