Meny

Ambassadören

Veronika Wand-Danielsson

Veronika Wand-Danielsson gick i grundskolan på École Montaigne i Cotonou, Benin, tog studentexamen i Oslo, Norge och sin kandidat i Statsvetenskap från Uppsala Universitet. Därefter tog hon en Certificat d’Etudes Politiques på Statsvetenskapliga institutet Science Politiques i Paris, vilket kompletterades med doktorandstudier på den statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Wand-Danielsson inledde sin professionella karriär som konsult på OECD:s utvecklingscenter i Paris, inom ramen för en forskningsstudie om biståndsflöden till södra Afrika. Tillbaka i Sverige jobbade hon sedan som researchassistent på SVTs Publik-och-Programforskningsavdelning.

1990 anställdes Wand-Danielsson på UD:s biståndsavdelning, ansvarig för samarbetet och det finansiella stödet till FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå, UNDCP. 1993 blev hon utsänd till EU-kommissionens Generaldirektorat för bistånd som ansvarig för EU:s narkotikakontrollsamarbete med länderna i Afrika, Karibien och Stillahavsöarna. 2000 återvände Wand-Danielsson till UD som ambassadråd på Sveriges EU-representation vid Europeiska Unionen, ansvarig för EU:s samarbete med västra Balkan. 2003 utnämndes hon till minister, ansvarig för den utrikespolitiska gruppen på svenska EU-representationen, och 2004 chefsförhandlare vid förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. 2005 blev Wand-Danielsson ansvarig för omförhandlingen av Lissabonfördraget, på EU-representationen.

Hösten 2007 utnämndes Veronika Wand-Danielsson till Sveriges ambassadör vid NATO med huvudsaklig fokus på Sveriges stöd och bidrag till NATO-ledda insatser.

Första september 2014 tillträdde Wand-Danielsson som Sveriges ambassadör till Frankrike, och den 25 februari 2014 sidoackrediterades hon till furstendömet Monaco.

Wand-Danielsson talar fem språk. Hon är gift och har två barn.

Senast uppdaterad 06 feb 2018, 12.44