Ambassadören

Håkan Åkesson tillträdde som Sveriges ambassadör i Frankrike och Monaco den 2 september 2020.

Håkan har en examen i ekonomi från Uppsala Universitet och har även studerat vid den franska förvaltningsskolan École nationale d'administration (ENA) i Paris samt vid universitetet i Montpellier i södra Frankrike.

Håkan Åkesson började arbeta på Utrikesdepartementet 1995. Åren 1998 till 2002 var han ambassadråd och biträdande chef för den svenska ambassaden i Singapore för att därefter tjänstgöra som ambassadör i Etiopien 2002 till 2005. Under denna period var Håkan även sidoackrediterad i Sudan och Djibouti. Åren 2010 till 2013 tjänstgjorde han som ambassadör i Turkiet. Senast var Håkan expeditionschef vid UD i Stockholm och ansvarade i den egenskapen för den administrativa ledningen av utrikesförvaltningen.

Håkan började sin karriär på Finansdepartementet där han bland annat arbetade med EU-frågor. Han har varit styrelsemedlem för Swedfund International AB, ett statligt ägt företag som erbjuder riskkapital till företag i utvecklingsländer.

Håkan Åkesson är född 1961 i Lund. Han är gift och har två barn.

Följ ambassadörens twitterkonto här 

Senast uppdaterad 09 aug 2021, 16.09