Ambassadens personal

På Sveriges ambassad i Paris arbetar följande personer. För att kontakta någon ur personalen: förnamn.namn@gov.se (utan accenter med bindestreck eller punkt vid dubbelnamn)

Håkan Åkesson
Ambassadör

Camilla Lundström-Lucas
Assistent
Tel: +33 (0)1 44 18 88 18

Enheten för politiska och ekonomiska frågor

Andreas Tuvesson 
Ministerråd
Biträdande myndighetschef
Tel: +33 (0)1 44 18 88 39

Johan Eidman
Ambassadråd
Utrikesfrågor
Tel: +33 (0)1 44 18 88 38

Karin Lissola
Ambassadråd
Industri, miljö och näringspolitik
Tel: +33 (0)1 44 18 88 42

Johan Rydberg
Ambassadråd
Politik- och ekonomifrågor
Tel: +33 (0)1 44 18 88 54

Amanda Sporre
Första Ambassadsekreterare
Utrikesfrågor
Tel: +33 (0)1 44 18 88 98

Maria Johnsson
Assistent
Tel +33 (0)1 44 18 88 48

Enheten för press, information och Sverigefrämjande

Åsa Hjelt
Pressråd
Tel: +33 (0)1 44 18 88 44

Petra Gustafsson
Pressattaché
Tel: +33 (0)1 44 18 88 47

Alexandra Kumlin
Sverige/kultur och näringslivsfrämjare 
Tel: +33 (0)1 44 18 88 47

Ebba Palmstierna
Kommunikationshandläggare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 43

Enheten för konsulära och administrativa frågor

Cecilia Stål
Generalkonsul, Kanslichef
Tel: +33 (0)1 44 18 88 13

Konsulära gruppen

Kristina Berglund
Konsulär assistent/migration
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Emilie Gassmann
Konsulär handläggare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Karin Mazuir
Vicekonsul
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Administrativa gruppen

Olivier Gennevois
Chaufför
Tel: +33 (0)1 44 18 88 57

Christina Glimbrant
Fastighetsansvarig
Tel: +33 (0)1 44 18 88 15

Anette Hedlund
Tredje ambassadsekreterare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 37

Anna-Lena Johansson
Receptionist
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Sylvie Talata
Administrativ handläggare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 17

Peter Wictorsson
Chaufför/Teknisk förvaltare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 55

Försvarsenheten

Carl Tiselius
Försvarsattaché, Överste
Tel: +33 (0)1 44 18 88 22

Johnny Ericsson
Biträdande försvarsattaché, överstelöjtnant
Tel: +33 (0)1 44 18 88 23

Sandra Bonaldi
Försvarsassistent
Tel: +33 (0)1 44 18 88 24

Kulturavdelningen

Sara Arrhenius
Kulturråd
Föreståndare för Svenska Institutet
Tel: +33 (0)1 44 78 80 20
sara.arrhenius@si.se

Handelsavdelningen

Annika Stål
Handelssekreterare
Business Sweden in France
Tel: +33 (0)6 83 02 41 31
annika.stal@business-sweden.se

Senast uppdaterad 07 sep 2020, 15.49