Meny

Ambassadens personal.

På Sveriges ambassad i Paris arbetar följande personer. För att kontakta någon ur personalen: förnamn.namn@gov.se (utan accenter, bindestreck vid dubbelnamn)

Veronika Wand-Danielsson
Ambassadör

Camilla Lundström-Lucas
Assistent
Tel: +33 (0)1 44 18 88 18

Enheten för politiska och ekonomiska frågor

Andreas Tuvesson 

Ministerråd
Biträdande myndighetschef
Tel: +33 (0)1 44 18 88 39

Johan Rydberg
Ambassadråd
Politik- och ekonomifrågor
Tel: +33 (0)1 44 18 88 54

Karin Lissola
Förste Ambassadsekreterare
Utrikes- och säkerhetsfrågor
Tel: +33 (0)1 44 18 88 38

Aleksander Mojsiejuk
Förste Ambassadsekreterare
Utrikesfrågor
Tel: +33 (0)1 44 18 88 98

Maria Johnsson
Assistent
Tel +33 (0)1 44 18 88 48

Enheten för press, information och Sverigefrämjande

Sara Brandt-Hansen

Pressråd
Tel: +33 (0)1 44 18 88 44

Marica Finnsiö
Pressattaché ( t.o.m juni 2020)
Mobil: +33 (0)6 46 48 66 00
Tel: +33 (0)1 44 18 88 45

Petra Gustafsson
Pressattaché (tjänstledig)

Christine Hammarstrand
Sverigefrämjare, Översättare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 47

Ebba Palmstierna
Kommunikationshandläggare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 43


Enheten för konsulära och administrativa frågor

Christel Makarowski
Generalkonsul, Kanslichef
Tel: +33 (0)1 44 18 88 13

Konsulära gruppen

Emilie Gassmann
Konsulär assistent/migration
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Karin Mazuir
Konsulär handläggare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Gunilla Pancrazi
Vicekonsul
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00


Administrativa gruppen

Olivier Gennevois
Chaufför
Tel: +33 (0)1 44 18 88 57


Christina Glimbrant
Fastighetsansvarig
Tel: +33 (0)1 44 18 88 15

Kristina Berglund
Receptionist
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Anna-Lena Johansson
Receptionist
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Anette Hedlund
Tredje ambassadsekreterare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 37

Peter Wictorsson
Teknisk förvaltare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 55

Sylvie Talata
Administrativ handläggare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 17


Försvarsenheten

Per Åkerblom
Försvarsattaché, Överste
Tel: +33 (0)1 44 18 88 22

Patrik Sandström
Biträdande försvarsattaché, överstelöjtnant
Tel: +33 (0)1 44 18 88 23

Kerstin Jonzon (vikarie)
Försvarsassistent
Tel: +33 (0)1 44 18 88 24

Sandra Bonaldi (föräldraledig)
Försvarsassistent
Tel: +33 (0)1 44 18 88 24


Kulturavdelningen

Ewa Kumlin

Kulturråd
Föreståndare för Svenska Institutet
Tel: +33 (0)1 44 78 80 20
direction@si.se


Handelsavdelningen


Annika Stål
Handelssekreterare
Business Sweden in France
Tel: +33 (0)1 53 40 89 00
annika.stal@business-sweden.se

Senast uppdaterad 12 jun 2018, 15.31