Svenska journalister i Bryssel

Nedan följer en förteckning över svenska journalister i Bryssel som täcker Belgien och Frankrike

Mme Teresa KÜCHLER (Svenska Dagbladet)
+32 (0) 485 65 02 56
teresa.kuchler@svd.se

M. Bengt LJUNG (Nyhetsbyrån Direkt)
+32-479-99 56 63
+32-2-230 74 56
bengt.ljung@skynet.be

M. Wiktor NUMMELIN (TT)
+46 (0) 703 17 92 57
+32 (0) 471 380507
wiktor.nummelin@tt.se

M. Andreas LILJEHEDEN (Sveriges Radio)
+32 (0) 487 42 97 02
andreas.liljeheden@sr.se

M. David BOATI (SVT)
david.boati@svt.se

M. Fredrik HAGLUND (Europaportalen)
+32 (0) 493 77 87 26
fredrik.haglund@europaportalen.se

Mme Sigrid MELCHIOR (Göteborgsposten)
+ 32 (0) 488 27 51 31
kontakt@sigridmelchior.se

M. Rikard JOZWIAK
+32 (0) 472 44 64 58
rikard.jozwiak@gmail.com

Senast uppdaterad 12 feb 2018, 15.20