Meny

Webinar: Covid 19 - geopolitisk konkurrens eller en renässans för internationellt samarbete

15 jun 2020, 18.00

Covid 19 - geopolitisk konkurrens eller en renässans för internationellt samarbete Med Christian Danielsson, generaldirektör för europeisk grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar vid Europeiska kommissionen och Mats Isaksson, chef för avdelningen för företagsfrågor vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Covid 19 - geopolitisk konkurrens eller en renässans för internationellt samarbete

Med Christian Danielsson, generaldirektör för europeisk grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar vid Europeiska kommissionen
och Mats Isaksson, chef för avdelningen för företagsfrågor vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)


Christian Danielsson gick med i Europeiska kommissionen 1995 som ledamot i kommissionsledamot Anita Gradin. Han innehade flera befattningar i kommissionen, inklusive vice ordförande för kabinet för vice ordförande Verheugen och chef för GD Utvidgningen. Från 2008 till 2010 var Christian Danielsson Ständig representant för Sverige innan han blev biträdande generalsekreterare för Europeiska kommissionen 2011. År 2013 blev han generaldirektör för utvidgningen och sedan 2015 är han generaldirektör för förhandlingar om grannskap och utvidgning.
Innan han kom till kommissionen arbetade han för den svenska diplomatiska tjänsten. Christian Danielsson har examen i företagsekonomi och ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.


Mats Isaksson är chef för divisionen för affärsfrågor vid OECD. Hans ansvar inkluderar företagsstyrning, statligt ägda företag, aktiemarknader, bolagsrätt, företagsfinansiering och privatisering bland andra. Herr Isaksson har lång erfarenhet från att arbeta med både OECD och partnerländer och har senast varit internationell rådgivare för Japans regering.


Mats Isaksson är styrelseledamot i Center for Global Markets and Corporate Ownership vid Columbia University och är seniorbesökande medarbetare vid Stockholm Center for Commercial Law. Han är grundande direktör för Swedish Corporate Governance Forum och medlem i European Corporate Governance Institute.
Moderator under detta webinar blir Anders Fogelström.

 

Registrera din närvaro genom att skicka ett e-postmeddelande till Camilla på direction@cercle-suedois.com.
Länken för att ansluta till Webinar kommer att skickas ut vid registreringen.

Senast uppdaterad 05 jun 2020, 17.33