Meny

Seminarium: Lars Trägårdh om politisk polarisering och välfärdsstatens framtid i globaliseringens tidevarv

Svenska Klubben, 242, rue de Rivoli, 75001 Paris 27 nov 2018, 19.00 - 21.00

Tisdag den 27 november föreläser professor i historia och civilsamhälleskunskap Lars Trägårdh för SNS Paris om välfärdsstatens framtid i en tid av migration och globalisering, samt om den pågående politiska polariseringen.

Politisk polarisering har varit en tydlig trend i det politiska landskapet i många länder under de senaste åren. Lars Trägårdh ger ett svenskt perspektiv och diskuterar om det är samma typ av polarisering vi ser i Sverige och USA. Vad finns det för likheter och skillnader mellan länderna? Hur ser utvecklingen ut i USA? Och vad tror vi om framtiden i Sverige?

Anmälan och pris
Görs till snsfrankrike@gmail.com.
Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar. För ickemedlemmar kostar mötet 20 euro. Studenter och Young Professionals betalar halva priset.

 

För mer information, klicka här.  

 

 

Senast uppdaterad 13 nov 2018, 11.11