Meny

Ambassadör Wand-Danielsson: Frankrikes roll i världen

23 jan 2020, 19.00

SNS Paris bjuder den 23 januari in till ett föredrag om Frankrikes roll på den internationella arenan med fokus på geopolitiska- och säkerhetspolitiska perspektiv och president Emmanuel Macrons ledarskap.

Veronika Wand-Danielsson har varit ambassadör i Frankrike sedan 2014 och har från sin post kunnat följa utvecklingen av fransk politik på mycket nära håll. Det är en period som både i Frankrike och på det internationella planet inneburit stora förändringar. Från den allmänna internationella optimismen som rådde vid COP21 i Paris 2015 till att den internationella politiska kartan ritats om med växande säkerhetspolitiska spänningar i Europa, Brexit, Trumps framfart i USA och övriga världen, samt stora valframgångar för nationalistiska partier runt om i Europa.

Segern för president Emmanuel Macron i det franska presidentvalet 2017 var omvälvande med en omläggning av Frankrikes kurs på den internationella arenan. President Macron har tydligt signalerat att han vill se en snabb utveckling av Europapolitiken och att EU ska utvecklas i riktning mot ett "Europas förenta stater". Detta gäller även det försvarspolitiska samarbetet.

Under de senaste åren har det fransk-tyska samarbetet stärkts och EU håller nu i snabb takt på att utveckla ett försvarspolitiskt samarbete med samlingsnamnet PESCO. President Macron har också stuckit ut hakan genom att kalla Nato för "hjärndött" och att Europa inte längre kan lita på att USA kommer att försvara sina allierade inom Nato utan måste börja tänka på sig själv strategiskt som en "geopolitisk makt" för att kontrollera vårt öde.
Med Angela Merkel som är på väg att dra sig tillbaka, så har Emmanuel Macron tilldelats rollen som Europas nya självskrivna politiska ledare. Vilka ambitioner har president Emmanuel Macron för Frankrike i europeisk och internationell politik? Kommer Hur kommer EU och den europeiska säkerhetspolitiken att utvecklas de kommande åren? Kommer Emmanuel Macron att lyckas stärka EU och om inte – vilka scenarier finns för framtiden och Frankrikes roll i världen?

Veronika Wand-Danielsson, Sveriges ambassadör i Frankrike sedan hösten 2014. Veronika Wand-Danielsson har tidigare under många år arbetat med EU-frågor, bland annat i egenskap av ambassadråd vid Sveriges EU-representation med ansvar för den utrikespolitiska gruppen och som ansvarig för omförhandlingen av Lissabonfördraget. Hösten 2007 utnämndes Veronika Wand-Danielsson till Sveriges ambassadör vid Nato.

Svenska klubben
242 Rue de Rivoli, 75001 Paris

Senast uppdaterad 07 jan 2020, 15.33