Praktisera på ambassaden hösten 2019!

Ambassaden i Paris erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under högst en termin vid enheten för politiska och ekonomiska frågor och enheten för press, information och kommunikation. Två till tre praktikanter söks för 20 veckor under HT 2019, med tillträde under september. Exakt tidsperiod bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Ambassaden i Paris erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under högst en termin vid enheten för politiska och ekonomiska frågor och enheten för press, information och kommunikation. Två till tre praktikanter söks för 20 veckor under HT 2019 med tillträde under september.  Exakt tidsperiod bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Praktik på enheten för politiska och ekonomiska frågor

Den handledda praktiken innefattar bland annat att förbereda rapporter, PM och underlag inom områden som politik, ekonomi, EU-samarbete och Sverige-främjande.

Praktikanten samlar in underlag och bedriver efterforskning för ambassadens löpande rapportering i medier och på Internet samt deltar i den löpande informationsverksamheten. Vidare får praktikanten för ambassadens räkning delta i informationsmöten och seminarier, löpande följa och analysera olika franska politikområden samt sammanställa rapporter om fransk politik.

Praktikanten får även prova på andra arbetsuppgifter så att hen genom att delta i ambassadens löpande arbete får lära känna ambassadens samtliga verksamhetsgrenar.

Praktik på enheten för press, information och kommunikation

Praktikanten deltar i arbetet med ambassadens externa informationsarbete, med stort fokus på offentlig diplomati och utvecklingen av våra digitala kommunikationskanaler (hemsida, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube samt vår podcast på Soundcloud). Utöver detta är praktikanten delaktig i det löpande pressarbetet och bevakningen av vad som skrivs om Sverige i franska medier, samt besvarar inkommande frågor från allmänheten i diverse ärenden. Praktikanten deltar också i olika projektgrupper för planering och genomförande av seminarier, events och mottagningar som en del av vårt främjandearbete. Det ges också tillfälle att under praktiktiden få tillfälle att bekanta sig med arbetsuppgifterna på ambassadens politiska avdelning.

Din bakgrund och kompetens
Du som söker ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Praktiken omfattar maximalt en termin och genomförs på heltid.  Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Som praktikant vid ambassaden måste du kunna visa att du har giltig försäkring. Praktikanten måste själv ordna sitt boende i Paris.

Mycket goda kunskaper i franska krävs.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier.
För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.
För mer information om ambassaden, klicka HÄR

 Är du intresserad?

Vill du veta mer om praktiken, kontakta, ambassaden.paris@gov.se
Tacksam du anger i rubriken på din ansökan till vilken enhet du söker.
Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng mm. framgår (motsv.) senast den 25 mars 2019.

Ansök via vårt rekryteringsverktyg REACHMEE genom att klicka HÄR

Senast uppdaterad 14 mar 2019, 15.33