Lansering av regionalt utbyte mellan Alsace/Bas-Rhin och Västra Götaland

10 okt 2019

Vad har Sverige och Frankrike gemensamt vad gäller hållbar gastronomi och kulturminnesvård, och vad kan de bägge länderna lära av varandra? Dessa två teman löper, tillsammans med det europeiska perspektivet, som en röd tråd i det utbyte mellan Alsace/Bas-Rhin och Västra Götaland som sjösattes den 20 – 21 september i Strasbourg – ett utbyte där de bägge slotten Haut-Koenigsbourg och Gunnebo är nyckelaktörer.

Projektet, som Sveriges ambassad i Paris arbetat med i snart två år, föddes ur viljan att arbeta mer intensivt med regionalt främjande tillsammans med de 11 svenska konsulerna i Frankrike och Monaco. Utbytet äger rum inom ramen för regeringens gastronomisatsning och det fransk-svenska partnerskapet för innovation och gröna lösningar, lanserat 2017 av Stefan Löfven och Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Med Ambassaden i Paris främjarinsats i Alsace/Bas-Rhin utvecklas inte endast ett innovativt tänkande och samarbete med Frankrike kring hållbar mat och gastronomi, eventet utgör även startskottet för ett aktivt regionalt samarbete mellan två engagerade regioner – Västra Götalandsregionen och Bas-Rhin. Utöver cirkulär gastronomi finns redan tankar kring skolutbyten och turistfrämjande mer generellt, säger Veronika Wand-Danielsson, Sveriges ambassadör i Frankrike.

Det blev två intensiva och inspirerande dagar rika på möten och diskussioner. Syftet med lanseringen var att, tillsammans med de franska samarbetspartnerna, dra upp konturerna för utbytet som bygger på de tre hörnstenarna Natur/hållbar och innovativ gastronomi, Kultur/utbyten av erfarenheter inom kulturminnesvård samt Europa/utbyten mellan skolelever och studenter på temana demokrati och mänskliga rättigheter. Bland annat fick vi besöka La Maison de la nature (Naturens hus), en förening som arbetar med att lära såväl barn och ungdomar som vuxna ekologisk mathållning och naturvård, och som även samarbetar med lokala partners för en hållbar utveckling av trakten. Därefter gick färden till en familjeägd vingård där man producerar biodynamiska viner med hjälp av traditionella metoder – le foulage, det vill säga vindruvstrampning, var givetvis med på dagordningen!

Under lördagen organiserades ett ”talk” om nödvändigheten att skapa nya modeller för en cirkulär gastronomi, modererad av den gastronomiske entreprenören Pelle Agorelius, Jörg Zipprick, tysk journalist och matkritiker, Clément Piquet, franskfödd internationell expert inom hållbar gastronomi och Patrik Sewerin, restaurangchef på Gunnebo slott som ligger långt i framkant vad gäller hållbar gastronomi. 

Som avslutning på lördagen invigdes det svenska bordet som Turistrådet Västsverige skänkt Alsace/Bas-Rhin med en hållbar buffé tillagad utomhus av Patrik Sewerin och den franske kocken Thomas Koehren, på råvaror från de bägge regionerna. Bordet ingår i kampanjen The Edible Country (”Pays à croquer”), lanserad av Turistrådet i januari 2019. Bordet, som är det första utanför Sverige, står nu magnifikt placerat i en glänta alldeles intill Château de Haut-Koenigsbourg, utanför Strasbourg. Alsace/Bas-Rhin avser nu själva använda sig av bordet för att främja en hållbar och sund livsstil, inspirerad av den svenska livsfilosofin.

Nästa etapp i detta regionala samarbete blir ett event som skall hållas våren 2020 vid Gunnebo slott. Såväl de franska som svenska deltagarna beslutade fördjupa samarbetet mellan regionerna och, om möjligt, även utvidga det till andra potentiella samarbetsområden. 

Från ambassaden deltog utöver ambassadör Veronika Wand-Danielsson, pressrådet Sara Brandt-Hansen och kommunikationsansvarig Ebba Palmstierna.  Från Sverige anslöt Birgitta Adolfsson, ordförande för Turistrådet Västsverige, Karolina von Mentzer, regionutvecklare på Västra Götlandsregionen, Johanna Lindén, intendent på Gunnebo slott och Patrik Sewerin, restaurangchef på detsamma.

Senast uppdaterad 10 okt 2019, 12.11