Svenska körkort får förlängd giltighetstid i Frankrike

29 jul 2020

COVID-19: På grund av den rådande coronapandemin, har franska myndigheter beslutat att förlänga giltighetstiden för körkort utfärdade i ett EU-land, däribland Sverige.

Det betyder att svenska körkort som är utfärdade mellan den 1 februari 2020 och 31 augusti 2020 får sju månaders förlängd giltighetstid i Frankrike, från och med utgångsdatumet. 
Mer information på franska finns här 

Senast uppdaterad 29 jul 2020, 17.13