Våra medarbetare

Följande personer arbetar på Sveriges FN-representation i New York:

Anna Karin Eneström
Ambassadör
Myndighetschef

Magnus Lennartsson
Ambassadör
Biträdande myndighetschef
magnus.lennartsson@gov.se

Ulrika Ajemark Åsland
Assistent till myndighetschefen
ulrika.ajemark.asland@gov.se

Ingegerd Landström
Assistent till biträdande myndighetschefen
ingegerd.landstrom@gov.se 

Rebecca Hedlund
Press och kommunikation, eventansvarig
rebecca.hedlund@gov.se

Gruppen för hållbar fred

Lena Skoglund (Föräldrarledig)
Ministerråd, gruppchef
lena.skoglund@gov.se

Niclas Trouvé  
Ambassadör, gruppchef
niclas.trouve@gov.se

Sofia Ekfeldt Nyman
Ambassadråd
Femte utskottet, FN:s budget och reformarbete
sofia.ekfeldt-nyman@gov.se

Kristina Zetterlund
Ambassadråd, Civil rådgivare
Folke Bernadotteakademin; unga, fred och säkerhet; avväpning, demobilisering och återanpassning
kristina.zetterlund@gov.se

Agnes Julin
Ambassadråd
Mellanöstern och Nordafrika, fjärde utskottet, UNRWA
agnes.julin@gov.se

Anders Skiöldebrand 
Ambassadråd
Asien, Europa, Latinamerika, nedrustning och icke-spridning (inkl. första utskottet)
anders.skioldebrand@gov.se

Christian Wohlert
Förste ambassadsekreterare
Afrika, fredsbevarande, klimat och säkerhet, Our Common Agenda och multilateralism
christian.wohlert@gov.se

Kadi Doumbia 
Handläggare
Fredsbyggande och konfliktförebyggande
kadi.doumbia@gov.se

Clara Brandt
Handläggare
Kvinnor, fred och säkerhet (WPS); civilsamhälle; barn och väpnad konflikt. Ukraina, Västra Balkan, Södra Kaukasus, Afghanistan och Myanmar.
clara.brandt@gov.se

Patrik Engström
Rättsråd, Polisrådgivare
patrik.engstrom@gov.se

Malin Persson
Överste, Militärrådgivare
malin.persson@gov.se

Alexander Belin
Major, Biträdande militärrådgivare
alexander.belin@gov.se

Andrea Carlsson
Kandidaturer, gruppassistent
andrea.carlsson@gov.se

Maja Carlberg
Praktikant
maja.carlberg@gov.se

Fiona Sjöberg
Praktikant
fiona.sjoberg@gov.se

Gruppen för hållbar utveckling 

Charlotta Schlyter 
Ambassadör, gruppchef
charlotta.schlyter@gov.se

Karin Berlin
Ambassadråd
UNFPA, UN Women, SRHR och hälsa
karin.berlin@gov.se  

Marcus Holknekt
Ambassadråd
Mänskliga rättigheter inklusive tredje utskottet
marcus.holknekt@gov.se

Emma Nilenfors
Ambassadråd
Sida, utvecklingssamarbete
emma.nilenfors@gov.se

Martin Rosén
Ambassadråd
Humanitära frågor, migrations- och flyktingfrågor, katastrofriskreducering, OCHA, CERF, UNICEF
martin.rosen@gov.se

Julia Fielding
Ambassadråd
Folkrätt inklusive sjätte utskottet, domstolar och tribunaler, allmänna generalförsamlingsfrågor, IHL, skydd av civila
julia.fielding@gov.se

Stina Skiöldebrand
Handläggare
EU23/ECOSOC, Miljö och klimat, vatten, energi, infrastruktur, LDC, LLDC
stina.skioldebrand@gov.se

Ida Stadenberg
Andre ambassadsekreterare
UNDP, UNOPS, UNCDF, Utvecklingsfinansiering, Agenda 2030 inkl. HLPF
ida.stadenberg@gov.se

Lina Hammarström
Handläggare
Sjätte utskottet, havsrätt
lina.hammarstrom@gov.se

Pia Bilting Bearfield
Gruppassistent
pia.bilting.bearfield@gov.se

Hélin Juhl Salim
Praktikant
helin.juhl.salim@gov.se

Linus Wahlberg
Praktikant
linus.wahlberg@gov.se

Rahima Khatun
Praktikant
rahima.khatun@gov.se

Administrativa frågor

Carina Waldell
Ambassadråd
Kanslichef, beredskapsansvarig
carina.waldell@gov.se

Hanna Hedström
Tredje ambassadsekreterare
Arkivföreståndare
hanna.hedstrom@gov.se

Gilbert Aleman
Senior administrativ handläggare
Bostads-, fastighetsadministration. Inventarieförvaltning. Personaladministration (LOK)
gilbert.aleman@gov.se

Inga-Lena Bengtsson
Senior administrativ handläggare
Värdlandsrelaterade frågor, protokoll
inga-lena.bengtsson@gov.se

Gigi Odéhn
Kassör och ekonomiadministrativ handläggare
gigi.odehn@gov.se

Filip Johansson
Teknisk administratör
filip.johansson@gov.se

Jack Gessa
Chaufför
jack.gessa@gov.se

Senast uppdaterad 09 feb 2023, 16.07