Meny

Näringslivsfrämjande – internationella organisationer

Främjande handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för svenska intressen och att profilera Sverige. Att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige är en kärnuppgift för hela utrikesförvaltningen.

En av utlandsmyndigheternas viktigaste uppgifter är att ge stöd och råd till företag som arbetar internationellt. I Genève handlar det huvudsakligen om att främja upphandling av svenska varor och tjänster för de internationella organisationerna.  Genom ökad kännedom, intresse och förtroende för svenska erbjudanden och företag, ska det svenska varumärket stärkas.

Läs mer om Sveriges främjandepolitik på Regeringskansliets hemsida. Se listan nedan för mer information om handels- och investeringsfrämjande samt respektive aktörer: 

• Business Sweden
• Exportkreditnämnden
• Kommerskollegium
• Regeringens handelspolitik
• Svensk handel
• Swedfund
• Svenskt näringsliv
• Sveriges officiella portal - handel

För mer information om näringslivs – och Sverigefrämjande i Schweiz hänvisar vi till Sveriges ambassad i Bern.

Senast uppdaterad 28 dec 2017, 15.16