Meny

Näringslivsfrämjande – internationella organisationer

Näringslivsfrämjandet handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för svenska intressen och att profilera Sverige. Att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige är en kärnuppgift för hela utrikesförvaltningen.

En viktig uppgift för utlandsmyndigheter är att ge stöd och råd till företag som arbetar internationellt. I Genève handlar det om att underlätta för svenska företag vid upphandlingar av varor och tjänster för de internationella organisationerna. Varje år gör de internationella organisationerna i Genève upphandlingar för miljardbelopp, både i forma av byggnader på plats, men även material ute i fält såsom tält och filtar till flyktingläger eller medicinsk utrustning.

Svenska företag är ofta ledande inom sina respektive områden varför det är viktigt att upphandlingarna sker så att alla har en möjlighet att delta. Svenska representationen samarbetar nära med Business Sweden, som har till uppgift följa och informera om pågående upphandlingar i FN-systemet.

Svenska representationen och Business Sweden arrangerar möten för svenska företag med de olika internationella organisationernas upphandlingsenheter för att öka kännedomen om, intresse och förtroende för svenska företags varor och tjänster. Vid samma tillfällen får företagen ökade kunskaper om hur dessa upphandlingar går till.

Läs mer om Sveriges främjandepolitik på Regeringskansliets hemsida. Se listan nedan för mer information om handels- och investeringsfrämjande samt respektive aktörer: