Val till Europaparlamentet den 26 maj 2019

04 mar 2019

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet i Sverige.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du

 • har fyllt 18 år eller fyller 18 år senast på valdagen

och

 • är svensk medborgare som är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige. Svenska medborgare som är bosatta i ett annat EU-land kan välja att rösta i det landet istället genom att anmäla sig till röstlängden där och då kommer hen att strykas ur den svenska röstlängden
 • är medborgare i EU:s medlemsstater och senast den 26 april är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Anmälan till röstlängden

 • svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige tas automatiskt upp i röstlängden
 • medborgare i EU:s medlemsstater tas med i röstlängden om de anmält att de vill finnas med i den svenska röstlängden
 • utvandrade svenska medborgare (utlandssvenskar) tas med i röstlängden om de utvandrat under de senaste tio åren eller senast 30 dagar före valdagen anmält till Skatteverket att de till tas upp i röstlängden. Anmälan görs själv till Skatteverket med blanketten ”Ny adress/röstlängd för utvandrad”. Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land

 • svensk medborgare som är folkbokförd i ett annat EU-land kan anmäla sig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns man upptagen i röstlängden i ett annat land, så stryks man från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Medborgare med dubbla medborgarskap i två olika EU-länder

 • Väljare får bara rösta i ett av länderna och bestämmer själv i vilket land man röstar.

Brevrösta 

 • Röstberättigade som befinner sig utomlands kan brevrösta i svenska valet till EU-parlamentet. Väljaren gör i ordning och skickar själv brevrösten till Sverige. Material för brevröstning kan fås av Sveriges ambassad i Helsingfors, Sveriges honorärkonsulat i Åbo och i Tammerfors. Vänligen se närmare information om brevröstning på Valmyndighetens hemsida

Röstmottagning och öppettider 

I Finland kan röstberättigade i svenska valet till Europaparlamentet rösta på ambassaden i Helsingfors samt på honorärkonsulaten i Åbo och Tammerfors. För brevröstningsmaterial kan du i första hand kontakta ambassaden i Helsingfors. Du kan också hämta brevröstningsmaterial från honorärkonsulaten i Åbo och Tammerfors.
 
För information om röstning på Generalkonsulatet i Mariehamn kan du läsa mer genom att klicka här.  

Öppettider för röstmottagning

Vänligen ta med följande när du kommer för att rösta:

 • Giltig svensk id-handling (eller finsk id-handling) – om du inte har någon giltig id-handling, vänligen kontakta ambassaden för information
 • Gärna ditt röstkort, men det är inte obligatoriskt – du kan rösta utan röstkortet

Observera att du INTE kan rösta på utlandsmyndigheterna på valdagen den 26 maj eftersom rösterna ska hinna skickas till Sverige i tid för rösträkning.

Sveriges Ambassad i Helsingfors
Besöksadress: Norra Esplanaden 7B
Telefon: +358 (0)9-68 77 660
E-post: ambassaden.helsingfors@gov.se 

Du kan beställa material för brevröstning från ambassaden. Öppettiderna som presenteras gäller endast för röstmottagning.

För övriga ärenden vänligen kontakta ambassaden.

Öppettider Helsingfors

Dag

Datum

Tid

onsdag

8 maj

09.00-12.30 och 13.30-15.30

torsdag

9 maj

09.00-12.30 och 13.30-15.30

fredag

10 maj

09.00-12.30 och 13.30-15.30

 

 

 

måndag

13 maj

09.00-12.30 och 13.30-15.30

tisdag

14 maj

09.00-12.30 och 13.30-15.30

onsdag

15 maj

09.00-12.30 och 13.30-15.30

torsdag

16 maj

09.00-12.30 och 13.30-15.30

fredag

17 maj

09.00-12.30 och 13.30-15.30

lördag

18 maj

10.00-15.00

 

 

 

måndag

20 maj

09.00-12.30 och 13.30-19.00

tisdag

21 maj

09.00-12.30 och 13.30-19.00

onsdag

22 maj

09.00-12.30 och 13.30-19.00

Obs! Sista dagen för röstmottagning på ambassaden i Helsingfors är onsdagen 22 maj!


Sveriges honorärkonsulat i Tammerfors
Besöksadress: Nordens Hus, Otavalankatu 9
Telefon: +358 (0)50-324 1782
E-post: liliusleena@hotmail.com

Om du önskar brevröstningsmaterial vänligen kontakta ambassaden i första hand, men du kan få brevröstningsmaterial från konsulatet.

Öppettiderna som presenteras gäller endast för röstmottagning. För övriga ärenden vänligen kontakta ambassaden.

Öppettider Tammerfors

Dag

Datum

Tid

måndag

13 maj

15.00-18.00

tisdag

14 maj

12.00-16.00

onsdag

15 maj

12.00-16.00

torsdag

16 maj

09.00-12.00

Obs! Sista dagen för röstmottagning på Sveriges honorärkonsulat i Tammerfors är torsdagen 16 maj!


Sveriges honorärkonsulat i Åbo
Besöksadress: TS-Yhtymä Oy, Köpmansgatan 5
Telefon: +358 (0)2-269 3303
E-post: sihteerit@ts.fi

Om du önskar brevröstningsmaterial vänligen kontakta ambassaden i första hand, men du kan få brevröstningsmaterial från konsulatet.

Öppettider Åbo                             

Dag

Datum

Tid

måndag

6 maj

09.00-11.00

tisdag

7 maj

09.00-11.00

onsdag

8 maj

09.00-11.00

torsdag

9 maj

09.00-11.00

fredag

10 maj

09.00-11.00

Obs! Sista dagen för röstmottagning på Sveriges honorärkonsulat i Åbo är fredagen 10 maj!


Mer information och svar på vanliga frågor:

För mer information och svar på vanliga frågor kan du besöka Valmyndighetens hemsida eller ringa Valmyndigheten på +46 10 57  57 000.
 
Rörande frågor eller anmälan om röstlängd kan du kontakta Skatteverket.
 
Du är alltid välkommen att kontakta ambassaden om du har frågor eller funderingar om röstmottagning eller öppettider.

Senast uppdaterad 04 mar 2019, 16.02