Utrikesminister Wallström presenterade utrikesdeklarationen 2018

16 feb 2018

Onsdagen den 14 februari presenterade utrikesminister Margot Wallström utrikesdeklarationen 2018 i samband med den årliga utrikespolitiska debatten i riksdagen. Utrikesdeklarationen beskriver hur den svenska utrikespolitiken ska se ut och presenterar det kommande årets mål och politiska prioriteringar.

I Utrikesdeklarationen 2018 heter det bland annat att Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast och att den militära alliansfriheten tjänar Sverige väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Den förutsätter en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik i kombination med fördjupade försvarssamarbeten, särskilt med Finland, och en trovärdig nationell försvarsförmåga.

Utrikesdeklarationen tar också fasta på Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd, EU-politiken, Sveriges feministiska utrikespolitik, frihandel, klimatfrågor och utvecklingen i Afrika, bland mycket annat.

Läs Utrikesdeklarationen 2018 i sin helhet på regeringens webbplats

Utrikesdeklarationen 2018 på engelska

Senast uppdaterad 16 feb 2018, 15.22