Resa till Sverige

20 sep 2021

Sverige tillåter sedan den 31 maj 2021 inresa från de nordiska länderna, bland dem Finland, utan restriktioner. För inresande från andra länder inom EU/EES över 18 år gäller fortsatt krav på antingen vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19.

Om du planerar att resa till Sverige kan du ha nytta av webbplatsen Krisinformation.se, som samlar information från svenska myndigheter om covid-19 och de begränsningar och rekommendationer som gäller för närvarande. På webbplatsen finns också information om resor till och från Sverige.

Webbplatsen upprätthålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och erbjuder information på ett antal olika språk. Information om covid-19 och resor till Sverige finns också på Folkhälsomyndighetens och polisens hemsidor.

Senast uppdaterad 20 sep 2021, 13.37