Krav på negativt covid-19-test vid inresa till Sverige

04 feb 2021

Regeringen meddelade den 3 februari att det från midnatt lördagen den 6 februari råder krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som ska resa in i Sverige.

Huvudregeln är att testet inte får vara äldre än 48 timmar. Förordningen gäller fram till den 31 maj.

Mer information om testkravet finns på regeringens hemsida samt i Justitiedepartementets promemoria om testkrav. Regeringen uppdaterar vidare kontinuerligt frågor och svar om rådande inresebegränsningar. För information om detaljerade inresebestämmelser samt frågor kring tillämpning och tolkningar i enskilda fall, se Polisens hemsida.

Du kan också vid behov kontakta Polisen på +46 77 114 14 00.

Folkhälsomyndighetens hemsida hittas nationella föreskrifter och allmänna råd som gäller under vistelsen i Sverige.

Senast uppdaterad 08 apr 2021, 15.27