Beslut om inresestopp till Sverige – resor från Finland berörs inte

20 mar 2020

Den 17 mars beslutade den svenska regeringen att tillfälligt stoppa alla icke-nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller enbart resor från länder utanför Europa (beslutet gäller EES, dvs. EU plus Island, Lichtenstein, Norge samt dessutom Schweiz). Resor inom Europa omfattas alltså inte av inresestoppet.

Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige berörs heller inte, utan kommer att kunna återvända hem även om de reser från ett land utanför Europa. Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Det svenska inresestoppet gäller från den 19 mars och i första skedet under 30 dagar. Du kan läsa mera om inresestoppet till Sverige på regeringens webbplats.

 

Senast uppdaterad 20 mar 2020, 15.41