Ambassadörens julhälsning

20 dec 2018

Hösten har varit fylld av viktiga, spännande och roliga uppgifter samt många givande möten för både mig och mina medarbetare på ambassaden.

Sverige och Finland har fortsatt att navigera väl tillsammans i en omvärld som på flera sätt präglas av mer osäkerhet än tidigare. När auktoritära ledare tränger undan demokratiska principer och begår våld på rådande internationella rättsordning, och när protektionism breder ut sig på frihandelns bekostnad, då känns det tryggt att ha en nära och bästa vän som Finland att dela roder med.

Stor samsyn
De politiska kontakterna mellan våra länder har under hösten påverkats av att Sverige, efter valet i september, styrs av en övergångsregering, som inte tar nya politiska initiativ.  Mot den bakgrunden har det t.ex. varit färre möten mellan svenska och finska ministrar än vad som annars är normalt. Men detta har inte hindrat att förbindelserna mellan Sverige och Finland har fortsatt att breddas och fördjupas på många sätt.

I vår Europeiska Union samarbetar våra länders företrädare nära i avgörande frågor som gäller Brexit, EU:s nya långtidsbudget och rättsstatens principer. Här har Sverige och Finland långtgående samsyn. Detsamma gäller i frågor som rör klimat, en hållbar ekonomisk utveckling, vikten av fri handel med länder utanför EU och behovet av fortsatta insatser för att få EU:s inre marknad att fungera bättre. Sverige ser fram mot att stödja det finska ordförandeskapet i EU under andra halvan av 2019, vars fokus kommer att våra hållbar tillväxt samt säkerhet och försvar.

Fortsatt försvarssamarbete
Det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland fortskrider också väl. Flera delegationer från UD och Försvarsdepartementet i Stockholm har besökt Helsingfors under hösten för ingående diskussioner.

I november gjorde det nyvalda försvarsutskottet i Sveriges riksdag sin första utlandsresa till Finland och markerade därmed den vikt som vi i Sverige fäster vid försvarssamarbetet med Finland. Utskottet deltog i seminariet Hanating på Hanaholmen med sina finländska kollegor. Seminariet fokuserade på behovet av ökat samarbete mellan Sverige och Finland om civilt försvar, nu när det militära samarbetet drivits så lång framåt. Seminariet fokuserade på behovet av ökat samarbete mellan Sverige och Finland om civilt försvar, nu när det militära samarbetet som drivits så långt framåt fortsätter fördjupas och breddas ytterligare. Detta manifesterades bland annat genom det intensiva övningsutbytet mellan våra länder under hösten.

När försvarsminister Peter Hultqvist i september förlänade sin finske kollega Jussi Niinistö med Nordstjärneorden på ambassaden i Helsingfors hade ministrarnas träffats 45 gånger sedan Niinistö tillträdde i maj 2015. Sedan dess har de båda träffats ytterligare några gånger. De frekventa ministermötena utgör ett gott mått på försvarssamarbetets intensitet. Själv har jag talat om försvarssamarbetet bl.a. vid ett seminarium med stads- och militärledningen i Åbo.

Samverkan om gröna och blåa utmaningar
Under hösten har det svensk-finska samarbetet om grön ekonomi också gått framåt. Tolv gemensamma forskningsprojekt har beviljats sammanlagt 24 miljoner kronor, som ett resultat av Tandem Forest Values, Sveriges 100-årsgåva till Finland. Dessutom bereds, på finskt initiativ, möjligheterna att vidga samarbetet ytterligare. Den av våra två statsministrar lanserade förstärkningen av bioekonomiskt samarbete fortsätter också.

Oron över tillståndet i vårt gemensamma hav, Östersjön med Bottniska viken, förenar våra länder. Jag uppskattade jag mycket inbjudan från Helsingfors universitet att besöka Tvärminne zoologiska station i närheten av Hangö i september. Där fick jag bekanta mig med det givande samarbetet med Stockholms universitet inom ramen för Baltic Bridge. Här bedrivs spetsforskning i syfte att rädda Östersjön och dess unika marina miljö från de hot som olika typer av utsläpp och föroreningar utgör. Studiebesöket ombord på Östersjöcentrums forskningsfartyg Electra var också mycket givande.

Ambassaden arrangerade under hösten, i samarbete med John Nurminen Stiftelsen, expertsamtal om hur man på bästa sätt går vidare i arbetet för en renare Östersjö. Samtidigt som läget för Östersjön fortfarande är allvarligt, har det stabiliserats i vissa avseenden. Samtalen gällde vilka metoder som fungerar bäst för att minska utsläppen av fosfor från lantbruket. Experterna diskuterade bland annat utsättning av gips på åkrarna och så kallad strukturkalkning. Uppföljning konstaterades vara önskvärd. Efter expertsamtalen följde ett välbesökt seminarium på Hanaholmen, också om läget för Östersjön, som öppnades av Finlands miljöminister Kimmo Tiilikainen. 

Näringsliven integreras
Svenskt och finskt näringsliv fortsätter att växa samman. Det senaste exemplet är svenska teknikkonsulten ÅF som går ihop med finska Pöyry och bildar ÅF-Pöyry, och därmed får en starkare ställning i Norden och bättre möjlighet att växa internationellt.

Det svenska deltagandet i årets upplaga av startupmässan Slush i början av december var starkt. Jag fick inviga och klippa bandet till den svenska montern, Swedish Hotspot. Omkring 150 svenska startups fanns på plats, 30-talet deltog i Team Sweden’s delegation, med Business Sweden i förarsätet. Flera av de stora svenska globala företagen deltog också i Slush tillsammans med ”framtidsbolaget” Combient, som hade en stor monter på mässan. Bland talarna fanns iZettle-grundaren Jacob de Geer, som talade om Fintech, och Skype-grundaren Niklas Zenström, nu med riskkapitalbolaget Atomico. Det var bra att närings- och innovationsminister Mikael Damberg fick möjlighet att bekanta sig med framtidens nya företag och tongivande finländska företagsledare genom sitt besök på mässan.

Under 2018 har Finland fortsatt att vara Sveriges tredje största exportmarknad efter Tyskland och Norge, tätt följt av Danmark och USA. För att ytterligare gynna handel och investeringar mellan våra länder har ambassaden stått värd för flera välbesökta seminarier i Finsk-svenska handelskammarens regi, bl.a. om skillnader i marknadsföring mellan Sverige och Finland, byggande av varumärke och sponsring. Tillsammans med Business Sweden har vi arrangerat en ”fonddag” under vilken svenska fondbolag presenterade sig för finländska investerare. Flera svenska företag har också samarbetat med ambassaden i sin strävan att nå finländska kunder.

Från hösten noteras också givande besök på ABB:s tillverkning av marinteknik i Nordsjö i östra Helsingfors, tillsammans med Schweiz’ ambassadör, och besök på pappersbruket i Nokia, som numera ägs av svenskbaserade Essity, som var av intresse både ur samtida och industrihistorisk synvinkel.

Livligt kulturutbyte
Inom kulturlivet fortgår också ett livligt utbyte mellan Sverige och Finland, på flera olika sätt. Susanne Pettersson leder Nationalmuseum och Maria Sid är biträdande chef för Stadsteatern i Stockholm. Hovdansaren Madeleine Onne har tillträtt som balettchef vid Finlands nationalopera i Helsingfors. Svenska Riksteaterns Tyst Teater gästade Finland med pjäsen ”Superhjältar” i november. ABBA Björn och Bennys Chess spelas på Svenska teatern med ett stort antal artister från Sverige. Bokmässan i Helsingfors tilldrog sig som vanligt stort intresse och flera svenska författaren deltog. Mikael Persbrandt visar sin konst på Hanaholmen. Designmuseet ställer ut Josef Frank och Svenskt tenn. Listan kunde göras mycket längre och inkludera flera evenemang också utanför Helsingfors, inklusive lyckade turnéer med Jack Vreeswijk och Mark Levengood samt Lise & Gertruds framträdanden på Tanssiteatteri Eri i Åbo.

Det har varit roligt att under hösten också få välkomna fler barn till ambassaden. Åter igen var det en fröjd att få ta emot flera hundra skolelever som med Mauri Kunnas ”Hundarnas historiebok - Finland en del av Sverige” i hand förkovrade sig både i vår gemensamma historia och i svenska språket i ambassadens salar med många historiska målningar och konstverk.  På ambassadens Luciafirande fick vi också se många små fina tomtar uppträda tillsammans med Luciatåget.

Från höstens aktiviteter minns jag bland annat möjligheten att få tala om Sverige, Finland och Östersjön vid Centrum Balticum och Pan-European Institute vid handelshögskolan vid Åbo universitet. Jag har också varit inbjuden till seminarium om Norden som hemmamarknad på den svenskspråkiga handelshögskolan Hanken i Helsingfors. Att träffa studenter är alltid givande!  

När detta år nu går mot sitt slut ser jag och mina medarbetare på ambassaden fram mot ett givande nytt år 2019. Inte minst ska det bli spännande att bevaka valet till Finlands riksdag i april. Men innan dess vill vi nu önska er alla en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Senast uppdaterad 20 dec 2018, 09.14