Svenskar i Världen

Svenskar i Världen, SVIV, är en ideell organisation som stödjer de cirka 660 000 svenskar som studerar, arbetar och bor utomlands, men också de som flyttar tillbaka. SVIV är utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att vara remissinstans och bedriva påverkansarbete för att säkerställa att utlandssvenskarnas perspektiv beaktas.

SVIV har cirka 100 representanter runt om i världen som står redo att hjälpa svenskar med sina nätverk och lokala expertis. Motsvarande hjälp kan man få när man återvänder till Sverige.

Läs mer här www.sviv.se

Senast uppdaterad 08 mar 2021, 14.19