Meny

Corona Virus

16 feb 2020

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus med ursprung i Wuhan, i Hubeiprovinsen i centrala Kina. Majoriteten av de bekräftade fallen har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats i andra delar av Kina samt i ett antal andra länder. Hittills har tre fall av coronaviruset bekräftats i Filippinerna. Den filippinska regeringen har infört strikta kontroller på flygplatserna och vid hamnar för att begränsa spridningen av viruset. För att läsa hela texten, klicka på rubriken "Corona Virus"

Den filippinska regeringen har nyligen fattat beslut om att resenärer som har vistats i Kina inkl Hongkong och Macau  någon gång under de senaste 14 dagarna, inte längre tillåts resa in i Filippinerna. Detta gäller även för transitpassagerare från Kina (inkl Hongkong och Macau) .

Undantag beviljas endast för filippinska medborgare och för innehavare av permanent uppehållstillstånd. Den sistnämnda kategorin tvingas sätta sig i karantän i 14 dagar innan de släpps in i landet. Resenärer uppmanas kontakta sitt flygbolag för närmare information.

Det finns för närvarande ingen vaccin tillgänglig som kan skydda mot insjuknad av coronaviruset.

Den filippinska regeringen har lämnat följande rekommendationer för att reducera risken att bli smittad av viruset

  1.  Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder eller använd handdesinfektion/handsprit.
  2.  Undvik att röra ögon, näsa eller mun med otvättade händer.
  3.  Undvik nära kontakt med människor som är sjuka

Ambassaden uppmanar svenskar i Filippinerna att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.
Mer information om spridningen av viruset och hälsoråd kan erhållas genom det filippinska hälsodepartementets websida 

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till svensklistan. Se länken här svensklistan

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarigt departement för frågor som gäller spridningen av infektionen.
Folkhälsomyndigheten övervakar utvecklingen av viruset och uppdaterar sin websida kontinuerligt. Om du har frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst uppmanar vi till frågor och svar på följande websidor här

Du kan också läsa mer om spridningen av viruset på här.

Det finns även information på WHO's webplats om coronaviruset och det internationella samarbetet i syfte att begränsa spridningen av viruset och dess effekter.

Senast uppdaterad 17 feb 2020, 07.53