Representationens personal

Följande personer arbetar på Sveriges Ständiga Representation vid Europarådet i Strasbourg:

Robert Rydberg
Ambassadör och Chargée d'Affaire a.i.
epost: robert.rydberg@gov.se

Anna Öberg Degnbol
Ambassadråd 
Biträdande Ständig Representant
E-post: anna.oberg@gov.se

Claes Bergdahl
Ambassadråd
Förste ambassadsekreterare
E-post: claes.bergdahl@gov.se

Titti Nilsson
Administrativ handläggare
E-post: titti.nilsson@gov.se

Anna-Karin Moberg Nicholls
Receptionist/sekreterare
Tel: +33 3 88 24 60 50
E-post: anna-karin.moberg.nicholls@gov.se

Jules Piet
Assistent
Tel: +33 3 88 24 60 51
E-post: jules.piet@gov.se

Greta Frisk Norin
Praktikant
Tel: +33 3 88 24 60 58
Email: greta.frisk.norin@gov.se

 

Europarådets presskorrespondent i de nordiska länderna: 

Päivi Irene Suhonen: paivi.suhonen@coe.int 
+33 (0)3 90 21 53 70 (Nordic countries)

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 10.05