Välkommen till vår intervjuserie med svenskar inom Europarådet!

Med anledning av Europarådets 70-årsjubileum 2019 påbörjade vi här på Sveriges Representation en intervjuserie med svenskar inom Europarådet. Dessa är antingen anställda inom Europarådet eller verkar på olika förtroendeposter i organisationen. Vi vill rikta ett varmt tack till de som medverkat och till Päivi Suhonen, journalist och pressansvarig för de nordiska länderna vid Europarådet, som genomfört intervjuerna. Genom dessa intervjuer, och en mer utförlig redogörelse om Europarådet, hoppas vi medverka till ett större intresse för och en ökad kunskap om Europarådet i Sverige.

Thomas Hammarberg - ledamot i Europarådets parlamentariska församling och  Europarådets fd kommissarie för mänskliga rättigheter (2006-2012) 

Thomas Hammarberg

Liv Tigerstedt - Divisionschef vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg (Europadomstolen)  

Anders KnapeOrdförande i Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter.

Elisa Saari - Styrkommittén för mänskliga rättigheter

Fredrik Sundberg - stf. chef på avdelningen för verkställighet av domar vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). 

Anja Olin Pape - Ordförande i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor  – Advisory Council on Youth (AC)

Senast uppdaterad 05 apr 2019, 13.43