Meny

Europarådets Parlamentariska Församling

21 jun 2018

Den 25–29 juni samlas PACE för sommarsessionen, sitt tredje av fyra möten under året. Mötet öppnas måndag 25 juni i närvaro av Kroatiens utrikesminister Marija Pejcinovic Buric.

Den preliminära agendan innehåller bland annat debatter om hur restriktioner skapas för civilsamhället i medlemsländerna, den humanitära situationen för flyktingar i Syriens grannländer och tvångsäktenskap i Europa.

Flykting- och asylfrågor inom och utom EU kommer att debatteras, liksom situationen for ukrainska fångar i Ryssland och på det ockuperade Krim, villkoren för HBT-personer i Tjeckien, förekomsten av människohandel, särskilt inriktad mot kvinnor, men också frågor om kulturarv.

Församlingen kommer att välja en ny ordförande.

För ytterligare information:  http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7100&lang=2&cat=8

 

Senast uppdaterad 21 jun 2018, 12.25