Meny

Europarådet den 20 december – 18 januari

24 jan 2019

Fyra kandidater inför valet av ny generalsekreterare. Uttalanden i anledning av attacken på Gdansks borgmästare. Stärkt samarbete med Europarådets utvecklingsbank inom insatser på migrations- och flyktingområdet. Kampanj med material till skydd för sexuellt utnyttjande av barn inom idrotten. Nomineringar till PACE:s Václav Havel MR-pris 2019 ska sändas in före den 30 april. Europarådets INGO-konferens publicerar kompendium med kritiska utlåtanden om NGO-lagstiftning i vissa MS. I nästa vecka: PACE:s vintersession med bl a val av ny svensk domare i Europadomstolen, rapport om situationen avseende våld mot kvinnor i Sverige och MR-kommissariens kontors 20-årsjubileum.

 Kandidater inför valet av ny generalsekreterare

 1.       Fyra kandidater har nominerats till posten som generalsekreterare i Europarådet efter Thorbjørn Jagland, nämligen:

 -       Didier REYNDERS, Belgien. Vice premiärminister, utrikes- och Europaminister               samt  försvarsminister
-       Andrius KUBILIUS, Litauen. F d premiärminister, medlem av Seimas  
(parlamentet)
-       Dora BAKOYANNIS, Grekland. F d utrikesminister, medlem av parlamentet.
-       Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ, Kroatien. Vice premiärminister, utrikes- och    Europaminister.

 2.       Den 20 mars ska kandidaterna intervjuas av ministerkommittén, som därefter föreslår kandidater till den parlamentariska församlingen (PACE). PACE gör sitt val under junisessionen och den nya generalsekreteraren tillträder den 1 oktober.

 3.       Uttalanden i anledning av attacken på Gdansks borgmästare

 4.       Anders Knape, ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter, beklagade djupt i ett uttalande den 14 januari söndagens dödliga attack på Gdansks borgmästare. Kongressen har vid flera tillfällen behandlat den alltmer utsatta situation som många förtroendevalda upplever. Även generalsekreterare Jagland har uttalat sig med anledning av händelsen.

 Stärkt samarbete med Europarådets utvecklingsbank inom insatser på migrations- och flyktingområdet

5.       Samarbetet mellan Europarådets utvecklingsbank (CEB) och övriga delar av Europarådssekretariatet stärks successivt, något som bankens guvernör Wentzel vittnade om vid sitt framträdande vid veckans ministerkommittémöte. Detta har bankens medlemsstater, för närvarande 41 av Europarådets 47 MS, inklusive SE, verkat för i bankens guvernörsstyrelse. Samarbetet har bland annat gällt långivning av banken till projekt för att möta migranters och flyktingars situation och rättigheter. År 2015 etablerade banken en särskild migration- och flyktingfond som totalt erhållit SEK 2,8 miljarder i bidrag, inklusive SEK 5,4 miljoner av Sverige. Fonden ger lån på goda villkor för att främja migranters och flyktingars utbildning och socio-ekonomiska situation samt deras integrering i sina nya hemländer. Inte bara bankens s k målgruppsländer (länderna i Baltikum, i Centraleuropa, på Västra Balkan och Turkiet) utan också bankens gamla medlemsländer som Tyskland, Spanien, Sverige och Nederländerna har erhållit lån från denna fond.

 6.       Generalsekreterarens särskilda representant för Migration och flyktingar, ambassadör Tomáš Boček, har framgångsrikt verkat för ett sådant utökat samarbete.  Under det senaste halvåret har CEB beviljat flera stora lån från migrations- och flyktingfonden för vilka även den särskilde representanten verkat. I juli 2018 till byggandet i Bosnien-Hercegovina av ett mottagnings- och transitcenter för upp till 400 flyktingar utanför Sarajevo, i  december 2018 till ett hälso- och registreringscenter för flyktingar i de självständiga spanska städerna Ceuta och Melilla på den afrikanska sidan av  Gibraltar sundet, samt även till byggande och renovering av skolor och barncenter för nyanlända i den tyska staden Nürnberg. Migrations- och flyktingfonden tillkomst och användning har varit uppskattad och dess tillgångar är nu så gott som uttömda. CEB:s guvernör Wenzel har aviserat att en begäran till MS om ytterligare frivilliga medel till fonden kan komma att aktualiseras under 2019.

Kampanj med material till skydd för sexuellt utnyttjande av barn inom idrotten

7.       Under senare år har flera fall uppmärksammats där kända idrottsmän och idrottskvinnor vittnat om hur de som barn utsatts för grova sexuella övergrepp och utnyttjande av sina tränare eller andra förtroendepersoner. Europarådets partiella avtal för sportfrågor (EPAS) har tagit initiativet till en omfattande kampanj ”Start to talk”avsett att användas av föreningar, riksidrottsförbund och klubbar för att förhindra att okunskap och underlåtenhet bland vuxna leder till fortsatta fall av sexuella trakasserier och övergrepp på barn inom sport och idrott. Materialet finns översatt till olika språk. Flera länder, bland annat Spanien, Nederländerna, Portugal och Norge, har följt upp med nationella kampanjer. Representationen har även separat sänt hem materialet till berörda departement för hjälp med att uppmärksamma och sprida vidare materialet till berörda svenska strukturer. 

Om PACE:s Václav Havel MR-pris 2019

8.       PACE i samarbete med  Vaclav Havel Library and the Charta 77 Foundation delar sedan 2013 ut Václav Havel Human Rights Prize. Nomineringar för 2019 års pris skall sändas in före 30 april och vara undertecknade av fem sponsorer. Priset kommer att delas ut den 30 september.  Priset är ägnat att hylla extraordinära aktörer på MR-området. Kandidater som nomineras förutses ha gjort en reell skillnad för MR-situationen för en given grupp, varit instrumentell för att avslöja omfattande MR-kränkningar eller framgångsrikt uppmärksammat det internationella samfundet om en viss MR-situation. Sedan 2013 har pristagarna varit Ales Bialiatski (Vitryssland), Anar Mammadli (Azerbajdzjan), Ludmilla Alexeeva (Ryssland), Nadia Murad (Irak) och Murat Arslan (Turkiet). Förra årets vinnare var Oyub Titiev (Ryssland), chef för MR-organisationen Memorials kontor i Groznyj i Tjetjenien. 

 Europarådets INGO-konferens publicerar kompendium med kritiska utlåtanden om NGO-lagstiftning i vissa MS

9.       De över 300 enskilda organisationer som finns registrerade hos Europarådet driver sitt samarbete och påverkansarbete genom den s k INGO-konferensen. Några gånger per år informerar dess ordförande ministerkommittén och berörda rapportörsgrupper om inriktningen och huvudpunkterna i det pågående arbetet. MS inbjuds delta i de INGO-konferenser som arrangeras två gånger per år. På liknandes sätt inbjuds representanter för INGO att delta i arbetet i PACE, i kongressen och i delar av Europarådets mellanstatliga arbete liksom att bidra med synpunkter på rapporter eller förslag. INGO har i dagarna publicerat ett kompendium med kommentarer och kritik av ett särskilt expertråd till den NGO-lagstiftning i Ryssland, Azerbajdzjan, Ungern, Turkiet och Rumänien.

 I nästa vecka...

10.   … håller PACE sin vintersession i vilken Finlands utrikesminister, Timo Soini, deltar i egenskap av ordförande för Europarådets ministerkommitté. Under veckan ska man välja ny svensk domare till Europadomstolen. De tre kandidaterna är Thomas BULL, Katarina PÅHLSSON och Erik WENNERSTRÖM.

 11.   På dagordningen står även en gemensam debatt med rubriken ”Public service media in the context of disinformation and propaganda and media freedom as a condition for democratic elections” samt diskussioner om bekämpning av straffrihet genom riktade sanktioner i fallet Sergei Magnitsky, m.fl. Två så kallade brådskande debatter har begärts, den första om “Open Russian aggression against Ukraine: disruption of the peace process and a threat to European security” och den andra på temat “The worsening situation of opposition politicians in Turkey: what to do to protect their fundamental rights in a Council of Europe member State?”.

12.   Detta blir den första sessionen för den nya svenska PACE-delegationen, som består av Boriana Åberg (M), ordförande, Carina Ohlsson (S), vice ordförande, Thomas Hammarberg (S), Jörgen Warborn (M), Markus Wiechel (SD), Malcolm Momodou Jallow (V), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), suppleant, Annicka Engblom (M), suppleant, Ola Möller (S), suppleant, Ann-Britt Åsebol (M), suppleant, Alexander Christiansson (SD), suppleant och Adnan Dibrani (S), suppleant.

 13.   …. publicerar Istanbulkonventionens övervakningsorgan, GREVIO, sin första rapport om situationen avseende våld mot kvinnor i Sverige.

 14.   ….  Firar MR-kommissariens kontor 20-årsjubileum med en paneldiskussion i vilken den nuvarande och tidigare MR-kommissarier deltar, däribland Thomas Hammarberg.

 

Senast uppdaterad 24 jan 2019, 09.55