Ambassadens personal

 

För att skicka e-post till någon av ambassadens anställda skriver du:
förnamn.efternamn@gov.se

Mikael Eriksson Ambassadör

Henrik Grudemo Ministerråd, stf. myndighetschef
tel +372 6405603

Per Frykholm Ambassadråd
tel +372 6405683

Anja Jahn Günther Förste ambassadsekreterare
tel +372 6405647

David Söderblom Förste ambassadsekreterare
tel +372 6405682

Viktor Olsson Tredje ambassadsekreterare
tel +372 6405608

Jörgen Westerlund Överstelöjtnant, försvarsattaché

Katrin Valdek Ambassadörens sekreterare, kassör

Liina Kümnik Sverigefrämjande

Tiina Saidla Konsulära ärenden, kommunikation

Rille Villems Receptionist, assistent till försvarsattachén

Bruno Bamberg Chaufför

Senast uppdaterad 12 maj 2021, 15.39