Meny

Ambassadens personal

 

Mikael Eriksson Ambassadör

Fredrik Olson Ambassadråd, stf. myndighetschef

Per Frykholm Ambassadråd

Linda Nilsson Förste ambassadsekreterare

David Söderblom Förste ambassadsekreterare

Viktor Olsson Tredje ambassadsekreterare

Mathias Järvare Överstelöjtnant, försvarsattaché

Katrin Valdek Ambassadörens sekreterare, kassör

Liina Kümnik Sverigefrämjande, webbredaktör

Tiina Saidla Konsulära ärenden samt assistent till försvarsattachén

Rille Villems Receptionist

Martin Häggkvist Praktikant

Ülle Nurme Lokalvårdare

Bruno Bamberg Chaufför

Senast uppdaterad 04 sep 2018, 10.42