Hälsning i samband med 100-årsdagen av Estlands och Sveriges diplomatiska relationer!

05 feb 2021

Den 5 februari är det 100 år sedan dagen då Sverige, tillsammans med Danmark och Norge, erkände Republiken Estland de jure och grunden lades till de diplomatiska relationerna. Tidslinjen visar att man hinner mycket på 100 år, att det är viktigt med gemensamma värderingar, att frihet och en fri värld är yttersta målsättningar.

Estlands och Sveriges samarbete har varit brett och intensivt, inom många områden, Sverige har bidragit till att bygga upp försvaret i Estland efter att landet återfått sin frihet, Estland har gett goda råd till Sverige inom cybersäkerhet, det svenska rättssamhället och statsförvaltningen har varit
inspirationskälla till esterna, esternas frihetssträvan och framåtanda har engagerat svenskarna känslomässigt. Tartu universitet och Skype är två av de främsta exemplen på vår samverkan. Och detta är inte allt, listan kan göras lång.

Den diplomati som har inleddes för 100 år sedan flätas vackert ihop med våra flaggors färger i jubileumsloggan som kommer att följa våra aktiviteter genom hela 2021. Det ömsesidigt stödjande och vänskapliga samarbetet ska fortsätta, vi ser fram emot nästa 100 år.

Lycka till för alla som främjar de svensk-estniska relationerna, vi önskar framgång till oss alla!

Mikael Eriksson, Sveriges ambassadör i Estland
Margus Kolga, Estlands ambassadör i Sverige
Tidslinje över våra länders relationer: Estlands ambassad i Stockholm (estnisk version, den svenska förbereds)
Senast uppdaterad 05 feb 2021, 10.49